Odpočty elektrickej energie už aj na východnom Slovensku

 
Projektové novinky
28.01.2020

Divízia Meteringu našej spoločnosti získala záverom roka 2019 ďalšiu zákazku na odpočet elektromerov. K tradičnému regiónu stredného Slovenska pribudol nový, a to časť východného Slovenska. Región SEVER pozostáva z okresov Prešov, Kežmarok, Poprad, Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Rámcová zmluva, ktorú naša spoločnosť uzavrela s Východoslovenskou distribučnou a.s., prináša spoluprácu na ďalších 5 rokov s plánom na odčítanie takmer 1 000 000 odberných miest. 

Spolu s odpočtami, ktoré realizuje divízia Meteringu pre Stredoslovenskú distribučnú a.s., sme sa stali firmou s najvyšším počtom vykonávania odpočtu domácností a podnikateľov na slovenskom trhu. Celkovo ročne odčítame spolu pre stred a východ Slovenska viac ako 850 000 domácností a približne 85 000 podnikateľov. V spoločnosti veríme, že odpočet elektromerov na východe Slovenska zvládneme na základe vyše desaťročných skúseností čo najlepšie a divízia Meteringu sa tak bude podieľať na ďalšom zaujímavom a úspešnom projekte.
 

five-bulb-lights-1036936.jpg

Ďalšie novinky