Referencie

 
StengL

Podpora vývoja softvérových riešení pre Hutchison Drei Austria

Hutchison Drei Austria patrí k popredným trhovým hráčom v Rakúsku s počtom až 3,7 miliónov zákazníkov. Ako vedúci poskytovateľ telekomunikačných služieb ponúka súčasne mobilnú telefóniu, internet, pevnú linku, televíziu, ako aj business riešenia šité na mieru. V júni 2019 rozbehol operátor Drei ako prvý v Rakúsku v meste Linz aj pre 5G sieť a jej budovanie. 

Spolupráca sa rozbehla v roku 2020

Od februára 2020 sme pod vedením nášho partnera z Viedne, ktorý je preferovaným dodávateľom IT kapacít pre Drei začali telko operátora podporovať primárne v oblasti DevOps. STENGL konzultanti zabezpečujú správu, kompatibilitu a bezproblémový chod „server provision portal“ aplikácie na jej front-end časti, ako aj na back-ende. Zároveň poskytujeme administráciu Windows serverov, opravu chýb, ako aj monitoring aplikácií prostredníctvom nástroja Nagios Monitoring. 

Druhý kvartál priniesol ďalšie rozšírenie spolupráce

Počas druhého kvartálu 2021 sme rozšírili spoluprácu a podporu pre Drei aj v oblasti SW vývoja. V Microsoft doméne sme začali participovať na vývoji aplikácie na generovanie kódu pre odblokovanie telefónu. Použil sa technologický stack C#, .NET 4.8, Entity Framework Core, používajú sa princípy Domain Driven Design, ako aj Clean Architecture, Clean Code a na projekte je zavedený agilný prístup implementovaním SCRUM metodológie. Pre spomínanú aplikáciu sa zabezpečuje aj jej integrácia medzi portfólio produktov Drei, ako aj vzájomná komunikácia s nimi.

Taktiež v oddelení vývoja Webshopu v rámci CRM systému pre Drei participujeme s JAVA vývojármi, kde sa vyvíja interný webový portál, ako aj Webshop a programuje sa API rozhranie, webové služby REST, na báze technologického stacku Java, Spring, Spring Boot, ako aj HTML, JavaScript, jQuery. Aplikácie ako také bežia na Oracle databáze.

Dodávame ďalšie IT kapacity 

Vďaka technologickému pozadiu, ako aj možnosti a ochote čiastkového cestovania priamo k zákazníkovi - Drei vo Viedni, sme ako firma boli veľmi flexibilní a dokázali sme v krátkom čase doplniť tím nášho partnera odbornými a skúsenými JAVA a .NET vývojármi, pričom dopyt je stále aktuálny a momentálne prebieha ďalší hiring a obsadzovanie ďalších a nových pozícii.
 

Klient: Hutchison Drei Austria
Technológie:
.NET
Oracle
Java
jQuery
HTML, CSS, Java Script
SCRUM
Spring, Spring ecosystem
DevOps
Podpora vývoja softvérových riešení pre Hutchison Drei Austria