Referencie

 
StengL

Vývoj pre významného hráča na telekomunikačnom trhu Megenta Telekom

Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) je popredným poskytovateľom riešení pre internet, mobilnú komunikáciu, zábavu a podnikanie v Rakúsku. Spoločnosť má približne 2 400 zamestnancov.

Ponúka ultrarýchle širokopásmové pripojenie prostredníctvom káblov z optických vlákien a mobilnej komunikácie, zábavu a najnovšie technológie pre digitálny život. 

Ako súčasť skupiny Deutsche Telekom spoločnosť ťaží z inovatívnej sily a finančnej stability skupiny, jedného z najväčších globálnych hráčov na telekomunikačnom trhu. 
Magenta Telekom funguje ako kompetenčné centrum pre internet vecí (IoT) pre celú skupinu Deutsche Telekom.

Naši IT špecialisti pracujú na vývoji monitoring systému Prometheus

Od marca 2020 sme v spolupráci a pod technologickým vedením nášho rakúskeho partnera začali participovať na vývoji a architektúre viacerých systémov operátora. Náš partner patrí medzi popredných poskytovateľov pre transformáciu obchodu a IT, digitalizáciu a vývoj individuálneho softvéru v nemecky hovoriacich krajinách. 

Naši vývojári sa spolupodieľajú na vývoji monitorovacieho systému Prometheus, na vývoji konvergovaného objednávkového systému, konsolidácii pevnej siete a na ďalších menších, ako aj väčších projektoch operátora. Dostali sme tak možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a operačnom vývoji OSS systémov a ich architektúry, čomu vďačíme hlavne doménovým znalostiam našich IT expertov. 

V roku 2020 sme zahájili spoluprácu

Už v lete 2020 sme podporu v oblasti softvérového vývoja upevnili aj projektovým riadením a začali sme sa spolupodieľať na návrhu a manažmente architektúry pre všetky spravované mikroservisové služby, v súlade s EIRA stratégiou a TM Forum definíciami. TM Forum je konzorcium, ktoré sa zaoberá primárne definíciami rozhraní pre telco sektor. 

Začali sme pracovať na high level designe kompletného riešenia E2E, na návrhu rozhraní pre vstup a výstup, ako aj na návrhu dátových úložísk, na návrhu komunikácie so systémami poskytujúcimi a prijímajúcimi dáta (napr. používaním platformy a frameworku Kafka). 

K ďalším aktivitám patrí aj podpora low level design pre každú službu, plus podpora implementácie riešenia, code reviews, branch management, release management, ako aj produkčný support.

Ako na optimálne riešenia v súlade s požiadavkami zákazníka?

Vďaka nasadeniu moderných architektúr ako mikroservisovo orientovanej, event-driven architektúry a technológii ako Java, Spring Spring boot v spojení s odbornou a technickou expertízou našich ľudí, dokážeme vyvíjať optimálne riešenia pre zákazníka. 

Rýchlo v časovej dostupnosti sme schopní generovať výsledky aj vďaka agilnému riadeniu projektov nášho partnera. Zabezpečíme tak plnohodnotnú transformáciu procesov a IT, efektívnu implementáciu enterprise systémov a v neposlednom rade aj agilný vývoj samotných produktov nielen u telco operátora. 

Klient: Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH)
Technológie:
Java
Vývoj pre významného hráča na telekomunikačnom trhu Megenta Telekom