Referencie

 
StengL

Podpora prevádzky vzdelávacieho systému zamestnancov Slovenskej pošty

Slovenská pošta je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Systém riadenia vzdelávania, ktorý tento zákazník používal pred implementáciou bol už zastaralý a rozsahom funkcionality, ako aj prvkami IT bezpečnosti nezodpovedal aktuálnym potrebám a požiadavkám. Zároveň už od roku 2017 nemal náš klient pre používaný systém žiadnu dodávateľskú podporu a chýbala aj podpora vývoja, ako aj úpravy existujúcich kurzov. Na základe požiadaviek sme navrhli inovatívne riešenie tak, aby spĺňalo všetky potrebné atribúty. 

E-learningová platforma ako komplexné riešenie

Vytvorili sme modernú e-learningovú platformu, ktorá obsahuje tieto súčasti:

•    systém riadenia vzdelávania (LMS), 
•    vzdelávací obsah, ktorý bude tvorený v súčinnosti s objednávateľom a pod patronátom odborných gestorov, 
•    metodiku pre prevádzku LMS, ako aj pre tvorbu obsahu, základnú dokumentáciu a školenie správcov systému a lektorov vzdelávacieho procesu,
•    integráciu systému na zvolený informačný systém, 
•    spôsob podpory pri prevádzke systému v rámci SLA.

Novú platformu sme vylepšili nielen o komplexné vyriešenie bezpečnostných rizík, ale aj o užívateľsky prívetivejšie vzdelávacie prostredie, taktiež zefektívnenie prípravy školení, rýchlejší prístup, nový modul pre tvorbu databázy testov, nový užívateľský a správcovský dashboard a o ďalšie funkcionality, ktoré sú súčasťou nasadenia.

V predchádzajúcom období bolo zrealizovaných vyše tisíc vzdelávacích aktivít pre zamestnancov Slovenskej pošty, celkovo sa týchto aktivít zúčastnilo takmer 80 tisíc účastníkov, ktorí absolvovali rôzne kombinácie vzdelávania. To všetko bolo zabezpečené e-learningovou formou v zastúpení skoro 80 %, ďalej to bola prezenčná, kombinovaná forma a taktiež vzdelávanie prostredníctvom virtuálnych učební.

Nadväzujeme tak podporou vylepšenej platformy najnovšej generácie a pevne veríme, že vzájomná spolupráca podporí Slovenskú poštu pri efektívnom dosahovaní jej cieľov, napĺňaniu podnikateľskej stratégie a zabezpečení konkurencieschopnosti na trhu poštových služieb. 
 

Klient: Slovenská pošta
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Podpora prevádzky vzdelávacieho systému zamestnancov Slovenskej pošty