Referencie

 
StengL

Elektronické formuláre pre nemeckú spolkovú vládu a krajinské a miestne samosprávy

Na základe našej viac ako 20 ročnej histórie  poskytovania IT Sourcing služieb pre klientov z DACH regiónu, sa nám v lete 2021 podarilo získať nového zákazníka v Nemecku, ktorým je softvérový dom zaoberajúci sa vývojom modernej a systémovo nezávislej platformy formulárového riešenia s poradenstvom, individuálnym vývojom, podporou a službami hotline. 

Na trhu pôsobí takmer 25 rokov a jeho primárnym zameraním sú univerzálne formulárové management systémy dodávané do nemeckej štátnej správy, ale aj koncovým zákazníkom z priemyselného, finančného sektora a aj do zdravotníctva. 

Nemecko čelí inovatívnej výzve a to je stav, že platný zákon Onlinezugangsgesetz (OZG), t.j. Zákon o online prístupe zaväzuje spolkovú vládu, ako aj jednotlivé štátne a miestne samosprávy, aby do roku 2022 ponúkali svoje administratívne služby aj vo forme online, čiže digitálne prostredníctvom administratívnych portálov. Katalóg OZG popisuje 575 administratívnych služieb, ktoré majú byť sprístupnené, pričom tieto služby by mali byť dostupné na administračnom portáli, ktorý je prepojený s príslušnými štátnymi portálmi.

Veľká výzva, ktorá si vyžaduje veľa času a profesionality a práve náš partner aj s našou expertízou podporuje nemeckú federálnu, ako aj krajinské vlády pri implementácii Zákona o online prístupe a vytvára formuláre v súlade s OZG. 

Jednoduché a rýchle riešenia na mieru

Pomocou moderných technológií môžu koncoví používatelia formuláre jednoducho, rýchlo a nekomplikovane digitalizovať a podľa potrieb aj samostatne navrhovať. Moderný framework umožňuje napríklad prepojiť ľubovoľnú formulárovú aplikáciu so špecializovanými postupmi alebo prepojenými systémami ako elektronická platba alebo elektronický podpis. Navrhnuté riešenia vo forme responzívnych formulárov možno jednoducho integrovať aj do mobilných zariadení.

STENGL ako preferovaný dodávateľ IT kapacít

Vďaka sofistikovanému sourcing modelu a rýchlej reakcii na dopyt, sme sa behom niekoľkých mesiacov etablovali do pozície preferovaného dodávateľa pre kapacity v oblasti Java vývoja, ako aj pre testing

Vzhľadom k celému projektu a projektovému prostrediu, ktoré je v nemčine, bola dôležitá aj jazyková vybavenosť STENGL skupiny vývojárov. Nemecký jazyk bol jedným z hlavných požiadaviek pri alokácii zdrojov. Postupne sa nám podarilo vytvoriť tím vývojárov, ktorí participujú na implementačných projektoch u koncového zákazníka, ale aj na interných development projektoch, napríklad riešenia Formular Gateway. 

Na zákazníckom projekte patrí k našim hlavným aktivitám spracovanie a rozširovanie funkcionality pre dynamické online formuláre. Okrem toho máme zastúpenie aj v tíme zodpovednom za samotnú bezpečnosť dát a chod aplikácií. Naši vývojári programujú funkcionality na frontende s použitím Angularu a rovnako aj na backende, kde sa využíva Java a Spring ekosystém. Architektúra aplikácií je postavená na mikroservisoch a BAFA, ako aj iní koncoví odberatelia postupne prechádzajú do Cloudu a nasadzuje sa riešenie Amazon Web Services. 

Rok 2021 priniesol rozšírenie spolupráce aj v oblasti testingu, AWS a DevOps

Ku koncu roka 2021 sme rozbehli podporu v oblasti testingu s ťažiskom na automatizované testy s použitím nástroja Selenium a tiež rôzne integračné, záťažové a performance testy. V priebehu prvého kvartálu 2022 sa sústredíme na posilnenie projektových kompetencií Java vývoja, podpory v oblasti testingu, AWS a DevOps. 

Ambíciou spoločnosti stengl je využiť nadnárodné skúsenosti pri tvorbe digitálnych online riešení pre federálne aj lokálne vlády a práve participácia na transformácii v Nemecku obohacuje naše firemné know-how. Východiskom je identifikovaných takmer 600 administratívnych služieb určených na digitalizáciu podľa OZG  a v takzvanom implementačnom katalógu OZG sú výhody zoskupené v 35 životných a 17 podnikových situáciách a priradené k 14 zastrešujúcim tematickým oblastiam (napr. „Rodina a dieťa“ a „Vedenie spoločnosti a rozvoj“). Za významné rozhodnutie taktiež považujeme, že implementačný katalóg OZG nevychádza z úradných povinností, ale z užívateľského pohľadu občanov a firiem.

Technológie:
Java
Angular / AngularJS
Spring, Spring ecosystem
Testing / Test Management
DevOps
Elektronické formuláre pre nemeckú spolkovú vládu a krajinské a miestne samosprávy