Referencie

 
StengL

Pomáhame svetu logistiky otvárať dvere digitálnemu veku

Vedeli ste, akú cestu musí produkt prejsť až kým sa dostane do vašich rúk. Všetko začína vo výrobe, presúva sa do skladu a vydáva sa na dlhú cestu rôznymi typmi dopravy až nakoniec pristane u vás. Celý tento proces zastrešuje logistika.

V jednej z najčastejších definícií tohto pojmu nájdeme vysvetlenie, že sa zaoberá plánovaním a riadením toku materiálu a tovaru. Je to cesta, ktorá vedie od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Dôraz sa kladie na správny čas a miesto, ktorý je v tomto prípade kľúčový. Jedná sa o skutočne obsiahly odbor, ktorý nájdeme v rôznych oblastiach dobre prosperujúcej ekonomiky.

Vedúci predstaviteľ celosvetových dopravných a informačno-logistických služieb Cargo-Partner ponúka komplexné portfólio služieb pre široké spektrum priemyselných odvetví. So svojimi odbornými znalosťami v oblasti informačných technológií a optimalizácie reťazca poskytuje svojim klientom komplexné riešenia s dôrazom na úspešné podnikanie.

Vďaka nášmu dlhoročnému rakúskemu partnerovi, poskytovateľovi IT služieb pre tohto logistického giganta, máme možnosť podieľať sa na IT riešeniach šitých na mieru, a tým zefektívniť komunikáciu a prispieť k zabezpečeniu transparentnosti v celom dodávateľskom reťazci.

Široké uplatnenie v praxi

Naši vývojári sa podieľajú na vývoji prepojení rôznych aplikácií, a to cestou microservice platforiem. Takéto platformy slúžia na synchronizáciu dát medzi softvérovými systémami, ktoré sú využívané v Cargo-Partner. Systémy sú používané jednak v rámci interných radov spoločnosti, ale zároveň sa jedná o celosvetovo známe cloudové služby, ako napríklad Workday či Salesforce.

Následne sú zužitkované aj na úrovniach rôznych oddelení ako Warehouse Operators, Sales & Marketing, HR Department či Risk Management. V neposlednom rade sa budujú aj prepojenia systémov so zákazníkmi a dodávateľmi, ale aj s úradmi v rôznych krajinách.

„Core Middleware Platform Team má celkovo 25 ľudí, ktorí sú rozdelení na menšie tímy. Ja patrím do tímu, ktorý buduje zmieňovanú mikroservisnú časť integračnej platformy. Pracuje sa iteratívnym spôsobom a z metodík sa používa Kanban a Scrum.“

Tibor, Java Developer

Spoločnosť sa snaží o zavedenie SAFe metodiky a procesov plánovania a dodávania. Zavádzajú sa inovácie a overuje sa ich prínos. Špecifické je, že nemôžeme hovoriť len o jednom projekte, pretože tímy dodávajú integráciu pre rôzne interné projekty spoločnosti. Cieľom je, aby novovzniknuté platformy boli udržateľné aj v budúcnosti. Zamestnanci pracujú s rozdielnymi softvérovými nástrojmi, medzi ktorými je potrebná viacsmerná synchronizácia dát. Upúšťa sa od známeho „single source of truth“ prístupu.

Výzvy sú každodennou súčasťou projektov

Smerujeme k riešeniam, v ktorom integračná vrstva dokáže synchronizovať aplikácie navzájom, nakoľko spoločnosť pôsobí celosvetovo a aplikácie sa využívajú na globálnej úrovni, nutná je synchronizácia dát cez rôzne časové pásma. Okrem toho je celý proces spojený so zložitosťou v rozdielnych legislatívach medzi krajinami.

„Medzi moje úlohy patrí samotný vývoj funkčnosti požadovanej business zadávateľmi. Technologické úlohy na budovaní platformy a tiež presah do definovania solution architektúry a hľadania správnych integračných patternov. Spolupracujem s inými tímami, ktoré vyvíjajú interné aplikácie.“

Tibor, Java Developer

Vývoj sa primárne orientuje na budovanie microservice aplikácií postavených na technologickom stack-u Java/Spring/SpringBoot/Docker. Riešenia sa nasadzujú do RedHat OpenShift-u a použivajú sa tiež systémy ako Kafka, RabbitMq, REST API, SonarQube a ďalšie.

Spoločne pracujeme na jednom cieli

Dôležité je zdôrazniť, že hlavným cieľom Cargo-Partner je prostredníctvom digitalizácie zefektívniť procesy v rámci logistiky. Veľký dôraz sa kladie na zvýšenie produktivity, zníženie chybovosti v rámci napĺňania potrieb zákazníkov. Otváranie nových kanálov pre komunikáciu je kľúčové aj v rovine dodávateľských vzťahov.

Spoločnosť sa snaží posunúť a upustiť od procesov cez fyzické dokumenty, e-mailovú a telefonickú komunikáciu smerom k moderným inováciám, digitálnym riešeniam a ich potenciál využiť naplno. Snažia sa budovať integráciu tak, aby dáta boli transportované medzi aplikáciami v reálnom čase a zároveň bola dodržaná ich konzistencia. Sme veľmi radi, že sa nám darí prostredníctvom našich kvalifikovaným IT odborníkov prispieť do tejto skladačky, ktorá vedie aj svet logistiky k novej digitálnej ére.

Klient: Cargo - Partner
Technológie:
Java
SCRUM
Spring, Spring ecosystem
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Pomáhame svetu logistiky otvárať dvere digitálnemu veku