Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Konzultačná a metodická podpora

Dôležitou úlohou organizácie NASES je realizovať projekty v oblasti informatizácie v rámci operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných finančných nástrojov a programov Európskej komisie s cieľom v maximálnej miere podporiť urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku.


Službami našich expertov podporujeme zákazníka v tradičných oblastiach tvorby štúdií uskutočniteľnosti pri významných projektoch informatizácie eGOV SR akými sú napr. Open Data II, Register rozhodnutí, ďalší rozvoj a optimalizácia Ústredného portálu verejnej správy či projektu eDOV. Zároveň sme aktívni pri príprave projektu Centrálneho úradného doručovania či eID. Nemenej dôležitou oblasťou je podpora v rámci zmapovania „as is“ stavu a aktualizácia koncepcie rozvoja informačných systémov NASES a aktualizácia META IS. Zaujímavou oblasťou našich činností je aj napr. širšia podpora v oblasti bezpečnostných politík vrátane témy GDPR.
 

Klient: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Web: https://www.nases.gov.sk/
Technológie:
Office365
Project Management
Testing / Test Management
Konzultačná a metodická podpora