Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Poskytovanie poradenských služieb pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, dohľad a koordináciu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. V spolupráci s touto inštitúciou mali naši experti za cieľ zabezpečiť činnosť viacerých oblastí a to konkrétne identifikovať najvýznamnejšie (vnútro)regionálne rozdiely merateľné na úrovni subregiónov s potenciálnym dopadom na využitie fondov EÚ.

Ďalej vytvoriť prehľad najvýznamnejších ohrození hospodárskeho rozvoja, životného prostredia a sociálnej súdržnosti, ktoré vyžadujú opatrenia, podporu a riešenia na úrovni subregiónov a identifikovať najvýznamnejšie trendy vývoja subregiónov s možným vplyvom na rozhodovacie procesy v oblasti využívania rozvojového potenciálu subregiónov. Okrem spomínaných cieľov využili stengl odborníci  v rámci svojej činnosti špecifické know-how v oblasti analýzy regionálneho rozvoja a vplyvu investícií zo štrukturálnych fondov.

Prioritne sme poskytovali služby metodickej a koordinačnej podpory pri spracovaní podkladov a východísk pre proces prípravy podpory z EŠIF po roku 2020. Zároveň ÚPVII získal silný nástroj na zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi subjektmi EŠIF a zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti systémov pre EŠIF.

Klient: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Technológie:
Office365
Project Management
SCRUM
Testing / Test Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Poskytovanie poradenských služieb pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu