Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Poradenské služby pre Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky plní v zmysle kompetenčného zákona úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády Slovenskej republiky. Rozmanitosť ÚV SR úradu si vyžadovala potrebu posilnenia interných kapacít úradu o vysokošpecializované expertné kapacity súvisiacich prioritne s tvorbou koncepčných a strategických dokumentov, ako aj súvisiacich aktivít.

Úlohy na projekte boli vykonávané postupne na základe detailnej špecifikácie a samostatných čiastkových zadaní. Na základe Rámcovej zmluvy medzi ÚV SR a spoločnosťou STENGL boli poskytované všestranné poradenské služby, viac ako štyri roky tematicky viazané pre hodnotenia projektov a programov, vytvárania metodík a systémov pre riadenie procesov, ako aj štúdií uskutočniteľností.

Klient: Úrad vlády Slovenskej republiky
Technológie:
Project Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Poradenské služby pre Úrad vlády Slovenskej republiky