Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Informačný systém športu pre Národné športové centrum

Od roku 2010 sa podieľame na tvorbe Informačného systému športu, ktorý vznikol na žiadosť nielen odbornej, ale aj širokej športovej verejnosti. Platforma bola vytvorená na základe požiadaviek zákazníka tak, aby spĺňala transparentnosť, korektnosť a bola efektívna z hľadiska používania. Informačný systém športu zahŕňa prehľadný sumár informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach slovenského športu, zoznam osôb v oblasti športu, evidenciu finančných prostriedkov a taktiež evidenciu zmlúv o sponzorstve a mnohé ďalšie údaje týkajúce sa oblasti športu.

V súčasnosti je v systéme evidovaných 215 000 športovcov a viac ako 5000 registrovaných právnických osôb. Realizované riešenie je postavené na najnovších technológiách s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných dát a užívateľského komfortu pri používaní systému. Informačný systém teda predstavuje nosný systém spracovania údajov a predurčuje ho k ďalšiemu rozvoju, tak aby sa maximalizovala transparentnosť a efektívnosť v administratívno-športových procesoch.

Klient: Národné športové centrum
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Informačný systém športu pre Národné športové centrum