Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Audit softvérových licencií utilitnej spoločnosti

Koncom roka 2019 sme pre významného zákazníka z oblasti utilít zrealizovali v jeho internom IT prostredí audit licencií informačných systémov. Cieľom projektu bolo poskytnúť celkový prehľad o tom, aký software je na pracovných staniciach a koncových zariadeniach zamestnancov a v ďalšom kroku porovnanie získaného prehľadu so zoznamom oficiálne zakúpeného softvéru. Okrem primárneho cieľa boli zákazníkovi poskytnuté aj podrobné informácie o hardvéri a jeho využití. 

Vyhodnotili sme viac ako 250 pracovných staníc

Analýze bolo podrobených viac ako 250 pracovných staníc zákazníka a výstupom je podrobný zoznam na dostupných pracovných staniciach. Pre účely ďalšieho spracovania a tvorby analýz sme klientovi poskytli podrobný zoznam v tabuľkovom formáte, ktorý umožňuje modelovanie ľubovoľných projekcií. Prieskum detekoval 1.950 jedinečných softvérov, v tom sú zahrnuté aj verzie rovnakého produktu, ovládače, aktualizácie.

Zákazníkovi bol tak poskytnutý komplexný prehľad o podmienkach na pracovných staniciach jeho zamestnancov. Vďaka získanému reportu bolo možné veľmi presne analyzovať, identifikovať zakúpené licencie a odstránenie nežiaducich produktov, ktoré by mohli byť potencionálnou bezpečnostnou hrozbou pre spoločnosť.

Audit ukázal, že sa v internom prostredí nepoužívalo iba štandardné vybavenie a pracovné nástroje, ale nachádzali sa tu rôzne doplnky. Z výstupov je jednoznačne zrejmé, o ktoré pracovné stanice sa jednalo a na týchto staniciach sme zákazníkovi odporučili vykonať dôsledné prešetrenie nežiadúceho stavu, zbehnúť aktualizácie a dostatočne poučiť administrátorov.

Realizácia projektu jednoznačne splnila očakávania zákazníka. Bol mu poskytnutý komplexný prehľad o podmienkach na pracovných staniciach jeho zamestnancov. Vďaka reportu bolo možné veľmi presne analyzovať, identifikovať a veľmi rýchlo konsolidovať používanie z pohľadu legitimity, počtu zakúpených licencií a odstránenie/odinštalovanie nežiaducich produktov, ktoré by mohli byť potencionálnou bezpečnostnou hrozbou pre spoločnosť.

Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Audit softvérových licencií utilitnej spoločnosti