Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Sieťové a infraštruktúrne služby v LINDE

Od roku 2015 sa medzi našich klientov zaraďuje aj spoločnosť Linde Global IT Services patriaca do skupiny LINDE GROUP. Koncern je celosvetovým dodávateľom technických, medicinálnych a špeciálnych plynov a poskytuje produkty a služby v takmer všetkých oblastiach priemyslu vo viac ako 100 krajinách sveta.

Globálne IT centrum lokalizované v Bratislave, tzv. Network tím, má na starosti správu IT globálnych procesov a infraštruktúry, ktorá má viac ako 2.500 pobočiek na celom svete, pričom niektoré sú spravované len na diaľku. Súčasťou Network tímu sú aj špecialisti firmy stengl.

Rok 2020 priniesol vznik Linde PLC a harmonizáciu IP prostredia

Linde Group sa v roku 2020 po prípravách, ktoré trvali približne dva roky, spojila s druhým najväčším dodávateľom v odvetví, so spoločnosťou Messer. Z tohto "mergu" vznikol gigant Linde PLC a vzišla potreba oddeliť existujúcu IT infraštruktúru a následne spojiť zostávajúcu časť firmy s infraštruktúrou druhej spoločnosti.

V rámci Network tímu, ktorého sme súčasťou, to zahŕňalo najmä harmonizáciu IP prostredia (dodávatelia, firewall pravidlá, adresný priestor, VPN, a ďalšie komponenty a oblasti), pričom veľkou výzvou boli tieto procesy a zároveň bol kladený dôraz na nenarušenie aktuálnej produkcie. 

Ďalšie projekty 

Jedným z projektov, na ktorom naši experti participovali, bol Manažment globálneho WIFI prostredia, migrácia používateľov na vyššiu verziu ISE kontrolera s použitím skriptovacích jazykov a API rozhraní. Paralelne od roku 2018 sme mali na starosti koordináciu globálnych služieb niektorého zo svetových regiónov (hlavne severná a južná Amerika).

Zahŕňalo to komunikáciu s telekomunikačnými providermi, u ktorých naši špecialisti objednával linky nadimenzované tak, ako bolo potrebné vzhľadom na aktuálne potreby lokalít. Manažovali sme celý životný cyklus implementácie dátových liniek a riešenie technických problémov cez ticketový systém s využitím ITIL procesov. 

V rámci technickej infraštruktúry pracujú naši technici primárne na Cisco zariadeniach a SD-WAN riešeniach. Výrazné odľahčenie backbone infraštruktúry sa podarilo nedávnym prechodom na Zscaler proxy a z firewall sveta sú v nasadení hlavne technológie Palo Alto a Checkpoint.
 

Klient: Linde Global IT Services
Technológie:
ITIL a ITSM
Sieťové a infraštruktúrne služby v LINDE