Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

IS JASTRAB na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sme veľmi radi, že sa pre implementáciu informačného systému na sledovanie a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (ďalej len IS JASTRAB) rozhodlo v poradí už tretie ministerstvo, a to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). 

Využili sme skúsenosti z danej problematiky 

Vďaka úspešnej implementácii na Úrade vlády SR, Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve hospodárstva SR sme pri nasadzovaní riešenia v maximálnej miere využili skúsenosti a znalosti danej problematiky.  Predikovaním požiadaviek a očakávaní zákazníka a veľmi ústretovej spolupráci pracovníkov MPSVR SR, ako kľúčovými používateľmi systému, sme úspešne tento systém spustili do prevádzky.   

Aplikácia ponúka rôzne nastavenia kompetencií a zodpovedností

Aplikačná platforma primárne zabezpečuje evidenciu a veľmi komplexný a efektívny manažment uznesení a úloh, ktoré z nich vyplývajú a informuje o zmene, resp. zrušení úloh, umožňuje delegovanie úloh v rámci organizácie.  V softvéri pracujú používatelia s rôzne nastavenými kompetenciami a zodpovednosťami a sú to najmä:

•    správcovia úloh (správa a delegovanie úloh, vyhodnocovanie a kontrola úloh, schvaľovanie plnení, generovanie kvartálneho reportu Hlásenie o plnení úloh)
•    riešitelia úloh (delegovanie úloh na podriadené štruktúry, vytváranie hlásení)
•    administrátor (správa organizačnej štruktúry)

Používatelia si môžu prispôsobiť nastavenie notifikácií o pridelení alebo zrušení úlohy, upozornenie o blížiacom sa kontrolnom termíne a posunutí termínu. Správcovia úloh jedným kliknutím vygenerujú kvartálny report Hlásení o plnení úloh so štatistikou, zoznamom úloh a plneniami. Systém umožňuje publikovanie plnenia úloh na portáli otvorenej vlády rokovania.gov.sk. Z pohľadu potrieb administrátora IS JASTRAB poskytuje správu organizačnej štruktúry a používateľských účtov. 

IS JASTRAB ako odľahčenie administratívnej záťaže

Sme radi, že systém zásadnou mierou prispel k zjednodušeniu administratívnej záťaže zainteresovaných pracovníkov pri sledovaní, plnení, delegovaní a vyhodnocovaní plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR a tým k zlepšeniu fungovania celého ministerstva. Viac o IS JASTRAB sa môžete dozvedieť na našom webe v sekcii produkty (https://www.stengl.sk/stranka/is-Jastrab).

Klient: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
Technológie:
ASP.NET
.NET
MS Windows Server
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
IS JASTRAB na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR