Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Klub slovenských turistov riadený na modernej platforme

Našu rodinu informačných systémov venujúcich sa športovej agende sa nám podarilo rozšíriť a pre nášho zákazníka Klub slovenských turistov sme vyvinuli a nasadili do produkcie informačný systém (IS KST), ktorý administratívne odbremení pracovníkov zväzu a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie a evidencie jeho členov. 

IS KST je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu dostupnú z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. 

Okrem bezpečnostných štandardov v rámci systému je samozrejmosťou aj responzívnosť, s cieľom uľahčiť prístup pre používateľov mobilných zariadení. Väčšina implementácie prebiehala za špecifických podmienok počas práce z domu vzhľadom na situáciu COVID-19.

Klub slovenských turistov (KST) rozvíja vášeň pre turistiku prevažne u detí a mládeže

Klub slovenských turistov je občianskym združením, ktoré združuje takmer 20 000 členov v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch, pričom skoro tretinu členskej základne tvoria deti a mládež. Vo svojich odboroch a kluboch sa venuje rozvíjaniu činnosti v oblasti pešej turistiky, lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky i vysokohorskej turistiky.

Prostredníctvom tejto platformy môžu jednotlivý používatelia na základe pridelených oprávnení:

•    registrovať nových členov – turista / inštruktor / funkcionár / značkár
•    aktualizovať údaje o existujúcich členoch
•    registrovať nové kluby / regióny / odbory
•    aktualizovať údaje o existujúcich kluboch
•    realizovať prestupy členov z jedného klubu do druhého
•    evidovať členské platby
•    objednávať členské registračné známky
•    objednávať materiál pre jednotlivých členov
•    vytvárať reporty pre potreby poistného na horách 

Prínosy, ktoré ocení nejeden používateľ 

Nasadená digitálna platforma ponúka užívateľom mnohé benefity, vďaka ktorým členovia môžu v klube pracovať jednoduchšie a rýchlejšie, systém taktiež minimalizuje administratívnu záťaž a ponúka mnoho ďalších prínosov: 

•    väčší prehľad o jednotlivých členoch
•    odstránenie duplicitných údajov a vyčistenie údajov od historických chýb
•    správa všetkých údajov o členoch a kluboch organizovaných KST na jednom mieste
•    rôzne úrovne používateľských oprávnení - jednoduchá správa iba vlastných členov, klubov 
•    objednávkový systém na členské známky a materiál s integrovaným workflow na schvaľovanie a zlučovanie objednávok od klubov cez regióny až po ústredie KST
•    automatizované reporty pre potreby poisťovne
•    bezpečnosť osobných údajov – šifrované dáta uložené v cloude

Súčasťou nasadenia platformy bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch KST a prepojenie IS KST s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe. 

Klient: Klub slovenských turistov - KST
Technológie:
ASP.NET
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Klub slovenských turistov riadený na modernej platforme