Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Slovenský florbal s inovatívnym softvérom

Naše riešenie pre podporu administratívnych procesov v športe má za sebou ďalšiu úspešnú realizáciu. Tentokrát sme na mieru vytvorili platformu pre správu športovcov, športových odborníkov a športových klubov pre Slovenský zväz florbalu. Okrem bežnej evidencie členov a klubov je Informačný systém Slovenského zväzu florbalu (IS SZFB) navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexnú podporu zväzu pri organizovaní súťaží a zaznamenávaní štatistík. Nad samotným systémom stojí webový portál, ktorý sme pre florbalistov vytvorili na mieru a na ktorom sú zverejňované okrem iného všetky aktuality, program zápasov a štatistiky tejto športovej organizácie.

Pri návrhu a vývoji športových systémov už tradične používame overené technológie ako Microsoft ASP .NET a MS SQL. Riešenie je webová aplikácia dostupná z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. IS SZFB vrátane webového portálu www.szfb.sk sú prevádzkované v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená ich vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Samozrejmosťou je aj responzívnosť webového portálu, tak aby bol jednoducho použiteľný na akomkoľvek mobilnom zariadení. 

Popularita florbalu v posledných rokoch extrémne vzrástla 

SZFB ako riadny člen Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) a riadny člen Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v organizovanom florbale na území Slovenskej republiky. Tento šport sa teší na Slovensku veľkej popularite najmä medzi deťmi a mládežou, a to aj vďaka dosiahnutým výsledkom našej reprezentácie na viacerých významných medzinárodných podujatiach, ale aj vďaka nenáročnosti podmienok na jeho trénovanie. 

Florbalisti začali riešenie IS SZFB naplno využívať od začiatku tejto sezóny a prostredníctvom neho majú možnosť:

•    registrovať nových členov – športovec /  tréner / rozhodca / funkcionár
•    aktualizovať údaje o existujúcich členoch
•    registrovať nové kluby
•    aktualizovať údaje o existujúcich kluboch
•    realizovať prestupy členov z jedného klubu do druhého
•    evidovať členské platby
•    spravovať súpisky tímov
•    vytvárať hlásenky tímov
•    spravovať predzápasové zápisy 
•    riadiť súťaže vrátane rozlosovania jednotlivých zápasov
•    spravovať LIVE zápasy s možnosťou online nahadzovania výsledkov a udalostí počas zápasu
•    zasielať notifikácie
•    spravovať webový portál  

Benefity ako neodmysliteľná súčasť našich riešení

Nasadené riešenie umožňuje používateľom využívať platformu s mnohými prínosmi. Členovia zväzu a klubov vďaka nej môžu pracovať efektívnejšie a rýchlejšie. K jej výhodám patrí:

•    väčší prehľad o jednotlivých členoch
•    odstránenie duplicitných údajov a vyčistenie údajov od historických chýb
•    správa všetkých údajov o členoch a kluboch SZFB na jednom mieste
•    rôzne úrovne používateľských oprávnení - jednoduchá správa iba vlastných členov, klubov 
•    komplexné riadenie súťaží
•    online zápis zo stretnutí
•    online zverejňovanie výsledkov a štatistík na portáli www.szfb.sk
•    bezpečnosť osobných údajov – šifrované dáta uložené v cloude

Súčasťou nasadenia bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch SZFB z pôvodného systému a prepojenie IS SZFB s Informačným systémom športu tak, aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe. 

 

Klient: Slovenský zväz florbalu (SZFB)
Technológie:
ASP.NET
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Slovenský florbal s inovatívnym softvérom