Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Efektívnejšie procesy českých lukostrelcov vďaka sport2me

Spoločnosť stengl pre Český lukostrelecký zväz (ČLS) úspešne implementovala systém podľa vlastného produktového štandardu sport2me. ČLS je registrovaným spolkom zastrešujúcim aktivity lukostreľby v Českej republike. Od roku 1993 organizuje na centrálnej úrovni lukostrelecké súťaže v terčovej, terénnej, halovej a 3D lukostreľbe. V súčasnosti združuje okolo 2 000 registrovaných lukostrelcov a približne 50 klubov. 

Administratíva a formuláre idú bokom

Základným cieľom projektu bolo vytvorenie interného informačného systému pre lukostrelecké hnutie slúžiaceho hlavne ako databáza členov, evidencia klubov, trénerov a rozhodcov a prostriedok komunikácie. Hlavným účelom projektu bolo zefektívniť procesy prebiehajúce v rámci hnutia, zníženie administratívnej záťaže a minimalizovať potrebu fyzickej podoby formulárov, žiadostí a ďalšej dokumentácie, pričom systém je plne prístupný v cloude. 

Cieľovú skupinu užívateľov predstavujú pracovníci Českého lukostreleckého zväzu, zástupcovia klubov, rozhodcovia, tréneri a športovci. Štruktúru vytvoreného informačného systému tvoria: 

Registračný systém obsahuje:

•    kompletnú databázu fyzických (členov) a právnických osôb (klubov) – rozlíšenie členských funkcií (hráč, tréner, rozhodca/delegát, atď.) 
•    administráciu ich zmien (osobné údaje, klubová príslušnosť)
•    kompletné informácie o tréneroch, rozhodcoch, funkcionároch a zdravotníkoch
•    nahrávanie a evidenciu seminárnych prác 

GDPR systém pre kluby obsahuje:

•    kompletnú databázu fyzických (členov) a právnických osôb (klubov/tried) – digitalizácia GDPR podľa platnej legislatívy 
•    administráciu ich zmien (osobné údaje, klubová príslušnosť)
•    reporty
•    podpora evidencie dochádzky, online fakturácia
•    administrácia platieb
•    podpora digitalizácie pomocou čipových kariet členov

Klient: Český lukostrelecký zväz (ČLS)
Efektívnejšie procesy českých lukostrelcov vďaka sport2me