Služby

StengL

Metering BPO

Máme hlad neustále hľadať lepší spôsob, ako robiť veci, ktoré nás posúvajú na špičku technologických firiem s inteligentnými riešeniami v oblasti odpočtu meradiel plynu, elektriny a vody. S viac ako 20-ročnými skúsenosťami umožňujeme našim zákazníkom robiť istejšie a inteligentnejšie obchodné rozhodnutia. Zaviazali sme sa pokračovať na ceste k zodpovednejším a udržateľnejším službám komplexného outsourcingu odpočtu stavu odberných meradiel v utilitnom svete.

Procurement Services

Naša digitálna platforma je nielen výborným prostriedkom na zber dát v teréne a zisťovanie rôznych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť na odberných miestach, ale zabezpečuje aj možnosť plánovania práce samotných pracovníkov odpočtov a manažmentu na rôznych úrovniach.

Ako spoľahlivý partner elektronizujeme odpočty aj na miestach, kde nebolo možné v minulosti niekoľkokrát dosiahnuť odpočet, a to pomocou využívania GPS súradníc odberného miesta, ako aj zaznamenania všetkých kontaktných údajov do mobilnej aplikácie. Výsledkom vzájomnej kooperácie je spokojnosť nielen našich klientov, ale aj ich koncových zákazníkov s presnosťou a včasnosťou dát na fakturáciu za spotrebovaný zemný plyn, elektrinu alebo vodu.

To, že dávame do centra všetkého, čo robíme našich zákazníkov, počúvame ich potreby a predvídame výzvy, ktorým budú v budúcnosti čeliť, nám umožňuje dôsledne vytvárať inovatívne produktové rady softvéru, nástrojov na analýzu údajov a denne poskytovať služby motivovaným lojálnym tímom.

V stengl sme nadšení z inteligentných riešení a úspešných príbehov. Zjednotený tím softvérových špecialistov a zodpovedných pracovníkov v teréne každý deň vkladá srdce aj hlavu do poskytovania toho, čo naši zákazníci potrebujú, aby sme uspeli pri zabezpečení maximálnej úspešnosti odpočtov.

Aktivity Meteringu BPO zabezpečujeme pre všetky zložky služby ako odpočet, koordinácia, riadenie projektu, administratíva, technická a IT podpora.  Z množstva klientských prínosov poskytnutia tejto služby vyberáme, napr. plnenie a skrátenie termínov zberu a odovzdávania odpočtových dát, zníženie počtu reklamácií na vykonané odpočty, dlhodobé zníženie nákladov na odpočet meradiel, informačnú podporu na údržbu a prevádzku distribučnej siete v podobe štruktúrovanej a podrobnej evidencie technických stavov meradiel alebo aj zrýchlenie procesu nápravy neoprávnených odberov.