Produkty

StengL
0

IS Jastrab

Informačný systém na sledovanie úloh vlády. Je určený pre zodpovedné osoby, ktoré sú poverené plnením úloh z uznesení vlády SR.

Jastrab zabezpečuje

 • Evidenciu uznesení a úloh, ktoré z nich vyplývajú
 • Informovanie o zmene, resp. zrušení úloh uznesením
 • Delegovanie úloh v rámci konkrétnej organizácie
 • Správu a riadenie úloh
 • Správu termínov úloh
 • Evidenciu hlásení (schvaľovací proces)
 • Vyhodnocovanie úloh (generovanie kvartálnych reportov hlásení o plnení úloh)
 • Automatické publikovanie plnenia úloh na portáli otvorenej vlády
 • Správu organizačnej štruktúry
 • Správu používateľských účtov
 • ...

Benefity

Zefektívnenie procesov
Automatické pridávanie nových uznesení do systému a zobrazenie nových úloh pre organizáciu. Automatická aktualizácia úlohy pri zmene uznesením (zmena znenia úlohy, zmena zodpovednej osoby, zmena termínu), prípadne informovanie o zrušení úlohy.