O nás

StengL

Náš tím

Väčšina našich kolegov je s nami od prvých rokov pôsobenia firmy na trhu a vzájomná lojalita a rešpekt sú pre nás kľúčové. Sme rodinne orientovaná firma, flexibilná, finančne stabilná. Cieľom každej firmy je mať odborne kvalifikovaných a lojálnych zamestnancov. Nám sa tento cieľ napĺňa a sme radi, že popri odborných atribútoch našich konzultantov dokážeme vytvárať aj príjemné pracovné prostredie. 

Najdôležitejší je náš tím ľudí

Vsádzame na kvalitatívnu stránku vzťahov, nie na kvantitu. Pracujeme na odbornom raste našich konzultantov, pričom realizáciou projektov získavame špecifické branžové skúsenosti. Projekty zo zahraničného prostredia prinášajú našim ľuďom a firme taktiež významnú odvetvovú a technologickú  skúsenosť.

Každá firma je len tak dobrá, ako dobrých ľudí má a o to viac to platí v prostredí konzultačného a IT business-u. Preto sa snažíme mať práve takých ľudí, aby sme boli dlhodobo hodnotení zákazníkmi ako výborná firma. Vnútorná pracovná kultúra dáva priestor odborne schopným, kreatívnym a férovým ľuďom.

Priestor pre osobný a profesionálny rozvoj

Sme zamestnávateľ, ktorý ponúka svojim zamestnancom veľký priestor pre osobný a profesionálny rozvoj. Každý z našich zamestnancov je pre nás partner, ktorému ponúkame možnosť podieľať sa na rozvoji našej firmy rozličnými spôsobmi a profitovať z dosiahnutých výsledkov. Sme vždy pripravení podporovať odborný a osobný rast našich pracovníkov, ako aj ich kreativitu.

Oceňujeme a vážime si individualitu každého jednotlivého pracovníka. Naši pracovníci a ich individualita sú základom pre rozvoj a úspech nášho podniku. Popri našich klientoch sú naši zamestnanci ďalšou dôležitou cieľovou skupinou našich snáh, na spokojnosti ktorých chceme merať náš úspech.

Každá individualita hľadá uplatnenie nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Pomáhame našim pracovníkom v dosiahnutí ich profesionálnych a osobných cieľov, pretože sme presvedčení, že privátny život a rodina sú dôležitými faktormi pre pracovnú motiváciu a ich dlhodobú spokojnosť.