O nás

StengL

Profil spoločnosti

Sme firma, ktorá realizuje zmysluplné a užitočné projekty. Na trhu pôsobíme 23 rokov, pričom už od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru.

Znalosť širokej problematiky podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu.

Naši konzultanti pracujú na projektoch v regióne strednej Európy, pričom sa nám darí exportovať know how s pridanou hodnotou do okolitých krajín ako Nemecko, Rakúsko, Česká republika atď.. Na Slovensku sme historicky jeden z najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.

Cieľom poradcov stengl je zvyšovať konkurencieschopnosť našich zákazníkov a realizáciou nových projektov a poradenstvom pri zefektívňovaní pracovných procesov prispievať k prieniku, etablovaniu a úspešnému pôsobeniu na jednotnom európskom trhu. Pomohli sme viacerým organizáciám realizovať ich rozvojové aktivity vďaka podporným programom Európskej Únie a zabezpečili sme financovanie v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur.   

Našou snahou je prejsť cez pozíciu externého poradcu k dlhodobej a na budúcnosť sa orientujúcej úzkej spolupráci, kde práve naši odborníci v spoločných tímoch s našimi zákazníkmi definujú strategické aj operatívne ciele a prostredníctvom zvolených stratégií pomáhajú klientom napĺňať ich vízie.