O nás

dlhoročný priaznivecGood Angels StengL
StengL

Riadenie kvality

K zákazníkovi a partnerovi pristupujeme individuálne a s maximálnym nasadením. Potvrdením kvality našej dlhoročnej snahy o profesionálne služby je aj udelenie certifikátov riadenia kvality ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 a ISO 27001: 2005

Našim strategickým zámerom je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich služieb a produktov, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkmi.

Politika integrovaného systému manažérstva vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie, pričom vedenie našej spoločnosti sa zaväzuje, že bude zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti a orientovať sa na také technológie, ktoré znižujú negatívny vplyv na životné prostredie a bude pravidelne zverejňovať environmentálne informácie.