Služby

StengL
0

IT Consulting

V rámci našej spoločnosti pomáhame zákazníkom pri transformácii IT riešení, podporujeme klientov pri získavaní maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a nových investícií. Naši odborníci majú skúsenosti s prácou s nosnými modernými technológiami a férovo hájime záujem klienta, účinnosť a efektivitu vynaložených prostriedkov na elektronizáciu agend.

Sluzby

Geospatial Solutions

Máme za sebou roky skúseností s poradenstvom a implementáciami riešení na poskytovanie elektronických priestorových služieb.

Geopriestorové údaje využívajú zamestnanci a zákazníci našich partnerov pri práci s mapovými podkladmi, pri vyhľadávaní objektov, pri prístupe k elektronickým službám v zmysle smernice INSPIRE, pri riešeniach digitálnych archívoch technickej dokumentácie, v rámci spracovania rastrových a vektorových polohopisných mapových podkladov, pre topologickú analýzu sietí a jej štruktúry, modelovanie krízových situácií, a podobne.