Služby

StengL

SW Implementation

Pomáhame zákazníkom pri implementácii IT riešení, podporujeme klientov pri získavaní maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a nových investícií.

Naši odborníci majú skúsenosti s nosnými modernými technológiami a férovo hájime záujem klienta, účinnosť a efektivitu vynaložených prostriedkov na elektronizáciu procesov. Špecializujeme sa na pomoc organizáciám, kde spolutvoríme víziu smerovania IT pomocou vhodných nástrojov, architektúr, procesov, používaných štandardov, kooperujúcich vendorov atď.

SW Implementation

23 rokov skúseností

Vďaka viac ako 23-ročným skúsenostiam s nasadzovaním štandardných aj na mieru šitých riešení uspokojujeme potreby našich klientov s cieľom dodávať value-added služby. Spájame profesionálnu kvalifikáciu ľudí so znalosťou technológií a odvetvových domén.

Dlhoročné skúsenosti našich technológov s implementáciou a podporou SW riešení sú zárukou identifikácie skutočných potrieb našich zákazníkov s následnou optimalizáciou dôležitých procesov. Orientujeme sa na „tailor made“ elektronizáciu organizácií verejného a súkromného sektoru, ako aj opakovateľné nasadzovanie vlastných vyvinutých riešení.

Máme za sebou roky skúseností s tvorbou riešení na poskytovanie elektronických priestorových služieb. Geopriestorové údaje využívajú naši partneri pri práci s mapovými podkladmi, pri prístupe k elektronickým službám v zmysle smernice INSPIRE, pri riešeniach digitálnych archívoch technickej dokumentácie, v rámci spracovania rastrových a vektorových polohopisných mapových podkladov, pre topologickú analýzu sietí, modelovanie krízových situácií, a podobne.