O nás

StengL

Vízia a poslanie

Pre nás má naše podnikanie zmysel pretože neustále pociťujeme pocit spoločenskej zodpovednosti.

Ku každému klientovi a projektu pristupujeme s maximálnou úrovňou profesionality, maximálnou zodpovednosťou. Zákazníka berieme individuálne, snažíme sa ho pochopiť, stotožniť sa s projektom, cieľmi projektu a potrebou realizácie projektu. Budujeme dlhodobé a kvalitné vzťahy s klientmi a partnermi a chceme byť vnímaný ako blízky partner klienta alebo ako súčasť jeho tímu.

Spoločnosť, naši pracovníci a prizvaní partneri sú lojálni, diskrétni, striktne dodržiavajú obchodnú etiku a strážia obchodné tajomstvo našich klientov. Rovnaký prístup očakávame a požadujeme aj od klienta.

Vstupujeme do spolupráce na takých projektoch, ktoré generujú skutočné a nespochybniteľné výstupy, sú ukážkové, predstavujú pozitívnu referenciu do budúcnosti pre všetky zúčastnené strany. Neobávame sa vstupovať do pilotných projektov a prijímať výzvy.