Produkty

StengL

webgis2me

Profesionálny produkt pre spracovanie, publikovanie, katalogizáciu a prezentáciu priestorových údajov a služieb.

Pre koho

Riešenie je určené pre každého, kto potrebuje spravovať, katalogizovať a zdieľať priestorové údaje (interne alebo verejne), pre samosprávu každej veľkosti, pre podniky a spoločnosti, ktoré potrebujú riešiť procesy spojené s priestorovými údajmi a službami (napr. vyjadrovanie k priebehu sietí). Produkt je vhodný aj pre štátne organizácie v rámci vizualizácie geopriestorových informácií pre občanov a firmy.

webgis2me

Benefity

Riešenie je založené na štandardoch a využíva overené open source technológie.

Softvérový produkt nevyžaduje žiadne dodatočné licenčné poplatky, pričom na každý proces je možné veľmi efektívne a flexibilne pripraviť požadovanú nadstavbu produktu.

Moduly

  • Základné webgis funkcionality
  • Rozšírené nástroje a vrstvy (tabuľky, vyhľadávanie, editácia, katastrálna mapa, ortofoto, základné mapy a pod.)
  • Ostatné tematické vrstvy a funkčnosti (rozkopávky, priestorová informácia, územnoplánovacia informácia, parkovanie, kosenie, povodňové oblasti, inžinierske siete, ...)