IT Sourcing

Staffing Services

Ako medzinárodne pôsobiaca skupina stengl poskytujeme široké spektrum služieb v segmente ICT. Začali sme, podobne ako niekoľko ďalších start-up firiem, na konci deväťdesiatych rokov budovať svoju kompetenciu na poli outsourcingu, nearshoringu a projektovej práce prostredníctvom využitia jazykovo a technologicky zdatných lokálnych ľudských zdrojov.

Staviame nielen na viac ako 12-ročných skúsenostiach s poskytovaním služieb v segmente ICT na stredoeurópskom trhu, ale aj silnej synergii a rýchlej výmene informácií v rámci skupiny - zdieľaní skupinového know-how. Vybudovali sme si veľmi kvalitné zázemie špecialistov a konzultantov, ktorí sú zárukou odborne prevedenej práce.

V rámci Staffing Services pokrývame širokú škálu odvetví a to od oblasti telekomunikácií, cez oblasti energetiky a plynárenstva, finančných služieb, logistiky, automobilového priemyslu, potravinárstva a softwarového vývoja. V týchto segmentoch sme realizovali stovky projektov v strednej Európe.

On Site Development

Medzi najdôležitejšie benefity, ktoré získavajú naši klienti pri spolupráci s nami vo forme On Site Development-u, patrí zvýšenie flexibility nákladov hlavne v období výraznejších kapacitných výkyvov. Rovnako si klienti cenia možnosť rozširovania potenciálu IT špecialistov podľa potreby a danej situácie. Práve flexibilita nákladov a ľudského potenciálu vplýva na priamu možnosť znižovania nákladov.

Významným faktorom prečo zákazníci využívajú naše služby, je možnosť sa priamo koncentrovať na ich ťažiskové a kľúčové oblasti, pričom outsourcovanie oblasti informačných technológií, vývoja niektorých aplikácií, atď. prenechávajú nám.

Pozitívom je aj zlepšenie možnosti plánovania nákladovosti, zrealizovanie pilotných projektov s nižším rizikom, ako aj zníženie závislosti od interného know how a interných ľudských zdrojov. Z našich stoviek projektov sme nazbierali skúsenosti, že práve zmiešané interno-externé tímy prinášajú vyššiu produktivitu, kreativitu, tlak na úspešný beh projektov, nákladovú elasticitu atď..

Near Shore Development

Near Shore Development je určitým spojením klasického Offshore vývoja, kde ale pracujeme v „časovom pásme“ našich klientov. Vývoj vo forme Near Shore poskytovaný firmou stengl umožňuje klientom využívať výhody softwarového vývoja v našich vývojárskych centrách. Máme skúsenosti s medzinárodnými projektmi a našimi zákazníkmi boli doteraz nemecké, rakúske, talianske, maďarské a slovenské firmy.

Našimi službami pomáhame klientom zvýšiť ich rýchlosť reakčného času na potrebné zmeny, urýchlenie procesov zmien, kde nemenej zaujímavým je aj prenos časti podnikateľského rizika na nás.