O nás

Sme spoločnosť, ktorá ma 17 ročné skúsenosti na stredoeurópskom trhu. Hovoria za nás desiatky tisíc konzultačných a vývojových hodín pre klientov naprieč všetkými sektormi národného hospodárstva. Ťažisko našich zákazníkov predstavujú súkromné podniky, samosprávy a štátne organizácie na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Českej Republike. Viacerí partneri nám zverili správu nosných aj podporných procesov v podobe Business Outsourcing-u.

Zdieľame férové firemné a ľudské hodnoty, podporujeme našich pracovníkov, pracujeme so zdravými štandardami a orientujeme sa na hmatateľné a preukázateľné výsledky našej činnosti.

Vypracovali sme sa na popredných dodávateľov v niektorých špecializovaných segmentoch, ako napr. samospráva a problematika eGovernment, utilitné spoločnosti a doména GIS, štátne organizácie a procesy obstarávania, medzinárodné podniky a Sourcing špecifických expertov, lokálne spoločnosti a zabezpečenie financovania z fondov EÚ atď..

Ako spoľahlivý partner zabezpečujeme pre desiatky lokálnych a nadnárodných firiem ekonomické a finančné poradenstvo, od vedenia účtovníctva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy až po kompletný Financial Outsourcing.