Mládežnícka kanoistika na divokej vode

19.09.2016

Dlhodobým poslaním, ku ktorému naša firma zodpovedne pristupuje, je podpora mládežníckych kategórií kanoistiky na divokej vode. Úspechy slovenskej kanoistiky a jej svetové postavenie je dielom širokej vodáckej verejnosti, obetavých ľudí, organizátorov podujatí, kvalitných trénerov a najmä samotných športovcov. 
Aj našim prispením ostáva tento fyzicky a psychicky náročný šport lákadlom pre mladú generáciu. My sme vrcholne motivovaní, keď vedením mládeže k aktívnemu športu vytvárame účinnú prevenciu, posilňujeme kladné vôľové a charakterové vlastnosti mladých športovcov. Pre našu firmu stengl je odmenou, že naši mladí hrdinovia vedia, ako bez vytrvalosti, trpezlivosti, sebazaprenia, tvrdej disciplíny a pracovitosti sa neuplatní ani ten najväčší talent.