STENGL zdieľa hodnoty projektu - Zober loptu, nie drogy

18.12.2018
Naša spoločnosť úspešne podporuje projekt - Zober loptu, nie drogy. Tento projekt vznikol v roku 2013 a dnes tvorí neziskovú organizáciu, ktorá sa angažuje v oblasti športových podujatí určených pre deti a mladých ľudí za účelom protidrogovej prevencie. Snažia sa nielen o zvyšovanie telesnej zdatnosti, ale aj o rozvoj športových zručností u mladej generácie.  Ich cieľom je finančná podpora detí a mladých ľudí na športových podujatiach v jednotlivých regiónoch. Okrem iných sa zameriavajú najmä na športy ako basketbal, futbal, futsal, hádzaná, vybíjaná, volejbal, florbal a ďalšie. 
Naša spoločnosť si uvedomuje dôležitosť rozvoja športových aktivít u detí a mladej generácie. Je dôležité viesť deti k fair play, kolegialite, správnemu vystupovaniu a láske k športu, pretože im to okrem dobrého pocitu z víťazstva môže priniesť aj ďalšie výhody, akými sú rozvoj talentu a osobnosti.