Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Informačný systém a webový portál pre Slovenskú gymnastickú federáciu

Ďalším do rodiny našich zákazníkov zo športovej obce sa stala Slovenská gymnastická federácia (SGF), pre ktorú sme navrhli a vytvorili informačný systém, ktorý administratívne odbremení pracovníkov SGF a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie, evidencie členov a prihlasovania sa na športové podujatia.

Okrem toho sme vytvorili nové modernizované webové sídlo, ktoré úspešne zlučuje najnovšie technológie v oblasti vývoja webových aplikácií, aktuálne informácie z prostredia slovenskej, ale aj svetovej gymnastiky a nové grafické prvky usporiadané do prehľadnej štruktúry.

Niečo málo o zákazníkovi

SGF je členom Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), Európskej gymnastiky EG (European Gymnastics) a členom Slovenského olympijského výboru SOV (ako zakladajúci člen  r.1992). Dnes má bez mála 8 000 členov v 87 kluboch. Do roku 2024 sa očakáva nárast na 9000 členov. Jedinečnosť SGF tkvie v tom, že združuje členov od útleho detského veku až po seniorov. Gymnastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou žien.

Informačný systém 

IS SGF  je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení. Väčšina implementácie prebiehala za špecifických podmienok počas práce z domu vzhľadom na situáciu COVID-19.

Zavedením IS SGF do produkcie získal zákazník kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o najdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na vytváranie nových podujatí pre jednotlivé športové disciplíny. Okrem základných procesov, ako je registrácia nových členov či prestupy jednotlivých členov medzi klubmi, si môžu pracovníci SGF jednoducho a prehľadne spravovať jednotlivé podujatia a prihlasovať na nich športovcov zo svojich klubov.

Webový portál

Webový portál SGF (www.sgf.sk) je prehľadne členený do jednotlivých sekcií a poskytuje články a údaje z redakčného CMS systému a zo zdrojového Informačného systému SGF (IS SGF), tak aby si každý priaznivec alebo záujemca o tento šport rýchlo a jednoducho našiel to, o čo má záujem. Samozrejmosťou je responzívny dizajn, pomocou ktorého sa usporiadanie a veľkosť jednotlivých grafických a textových prvkov prispôsobuje v závislosti od rozlíšenia použitého zariadenia. K dispozícii je aj prepojenie na sociálne siete a priestor pre partnerov SGF.

Sprístupnením webového portálu www.sgf.sk majú všetci priaznivci gymnastických športov k dispozícii vždy najaktuálnejšie informácie z federácie a  jednotlivých športových disciplín. Verejnosť má tiež prehľad o harmonograme podujatí s možnosťou filtrácie a vyhľadávania. Samozrejmosťou sú všetky dostupné informácie o športovcoch vrátane ich výsledkov. Väčšina údajov na portáli je zobrazovaná priamo zo zdrojového IS SGF, prípadne je spravovaná prostredníctvom prehľadného a intuitívneho CMS, ktoré je súčasťou portálu.

Klient: Slovenská gymnastická federácia (SGF)
Web: https://www.sgf.sk/sk/
Technológie:
ASP.NET
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Informačný systém a webový portál pre Slovenskú gymnastickú federáciu