Produkty

StengL

educate2me

educate2me je komplexné vzdelávacie riešenie pre rôzne odvetvia v podnikateľskej sfére, ale aj pre štátnu a verejnú správu, a to v jednotnej platforme s rozšírenými funkciami založenými na konkrétnych potrebách zákazníkov.

Parametrizácia zaisťuje užívateľom širokú prispôsobivosť pri používaní. educate2me je flexibilné, intuitívne a užívateľsky prívetivé riešenie, využiteľné ako pre malé organizácie, tak aj pre veľké spoločnosti s tisíckami používateľov.

Možné využitie educate2me podporou vzdelávania pre:

 • plánovania kariérneho rozvoja,
 • predaj a servis,
 • tvorba používateľských príručiek a simulácií používania softvérových aplikácií,
 • vzdelávanie požadované zákonom,
 • mäkké a tvrdé zručnosti,
 • zmiešané vzdelávanie, napríklad ako podpora jazykového vzdelávania,
 • virtuálne vzdelávanie prostredníctvom virtuálnej učebne.

educate2me

BENEFITY

educate2me je systém vhodný pre všetky druhy podnikania s rôznymi vzdelávacími potrebami a administráciou kurzov, ktorý je k dispozícii aj ako školiaci portál. Riešenie educate2me vám pomôže šetriť čas a náklady na vzdelávanie, zabezpečiť znalosti spoločnosti prostredníctvom učebného obsahu a rozvíjať vaše podnikanie.

Kľúčové vlastnosti riešenia educate2me:

 • responzive design – riešenie sa prispôsobí použitému zariadeniu (PC, tablet, smartphone)
 • monitorovanie a hodnotenie vzdelávania na rôznych úrovniach a v rôznych časoch,
 • vytvorenie časového plánu výučby,
 • jednoduché pridelenie vzdelávacieho obsahu rôznym cieľovým skupinám,
 • pomoc pri správe znalostí a know-how v spoločnosti,
 • definovanie a riadenie vzdelávacích potrieb v rámci kariérneho rastu,
 • úspory nákladov na vzdelávanie v organizácii,
 • efektívne riadenie kombinovaných foriem vzdelávania,
 • jednotný prístup k študentom, ich objektívne hodnotenie,
 • prehľadný reporting,
 • komplexné možnosti testovania a certifikácie.

MODULY

educate2me sa skladá z nasledujúcich prístupových a funkčných častí:

 • študijný modul s prehľadom pre jednotný prístup všetkých užívateľov k svojím vzdelávacím aktivitám a nástrojom pre kooperatívnu prácu a zdieľanie,
 • administrátorský modul s prehľadom pre centrálnu správu, plánovanie, definovanie, riadenie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu a všetkých jeho účastníkov,
 • lektorský modul pre prístup lektorov ku študentom, vzdelávacím aktivitám, nástrojom pre tvorbu a riadenie výučby s možnosťou individuálnej aj skupinovej komunikácie,
 • testovací modul pre centralizovanú tvorbu komplexných testov a dotazníkov,
 • certifikačný modul pre tvorbu certifikátov a ich automatizované generovanie,
 • modul ponuky vzdelávacieho obsahu,
 • katalóg pre ponuku vzdelávania, objednávania a schvaľovania vzdelávacích aktivít,
 • knižnica obsahu pre výber konkrétnych vzdelávacích objektov,
 • plán rozvoja pre cielené definovanie plánu štúdia,
 • modul reportov s možnosťou komplexného analyzovania a zaznamenávania vzdelávacích aktivít a následného adresného a časového distribuovania vybraných reportov prostredníctvom plánovaného doručenia do mailových schránok,
 • modul Messaging pre automatizáciu vzdelávacieho procesu, rozosielanie správ a monitorovanie aktivít,
 • modul Virtual Classroom pre tvorbu, organizovanie a riadenie virtuálnych tried, videokonferencií a ďalších typov synchrónnej komunikácie,
 • modul tvorby obsahu pre centralizáciu, zdieľanie a znovu používanie výukového obsahu,
 • jazykový modul pre efektívny a rýchly preklad popisov prostredia educate2me,
 • modul sociálnych funkcií pre integrovanú komunikáciu užívateľov v rámci riešenia (fórum, chat, interný poštový klient, wiki)

MOŽNOSTI NASADENIA

educate2me je možné implementovať ako:

 • SaaS v našom Cloud prostredí,
 • SaaS v internej infraštruktúre zákazníka,
 • lokálne licencované riešenie

K educate2me poskytujeme v rámci komplexnosti riešenia tieto služby:

 • analýza potrieb,
 • projektové riadenie,
 • metodika e-learningového vzdelávania,
 • grafické a parametrické prispôsobenie riešenia,
 • doplnková funkcionalita (zákazkové riešenia),
 • administrácia vzdelávania,
 • tvorba vzdelávacieho obsahu,
 • SLA podpora podľa dohody,
 • helpdesk podľa dohodnutej úrovne,
 • užívateľské a správcovské školenia