Služby

StengL

IT Sourcing

Ako medzinárodne pôsobiaca skupina stengl poskytujeme široké spektrum služieb v segmente ICT. Začali sme, podobne ako niekoľko ďalších start-up firiem, na konci deväťdesiatych rokov budovať svoju kompetenciu na poli outsourcingu, nearshoringu a projektovej práce prostredníctvom využitia jazykovo a technologicky zdatných lokálnych ľudských zdrojov.

Staviame nielen na viac ako 23-ročných skúsenostiach s poskytovaním služieb v segmente ICT na stredoeurópskom trhu, ale aj silnej synergii a rýchlej výmene informácií v rámci skupiny, zdieľaní skupinového know-how. Vybudovali sme si veľmi kvalitné zázemie špecialistov a konzultantov, ktorí sú zárukou odborne prevedenej práce.

IT Sourcing

Pokrytie širokej škály odvetví

V rámci IT Sourcingu pokrývame širokú škálu odvetví a to od oblasti telekomunikácií, cez oblasti energetiky a plynárenstva, finančných služieb, logistiky, automobilového priemyslu, potravinárstva a softwarového vývoja. V týchto segmentoch sme realizovali stovky projektov v strednej Európe.

Medzi najdôležitejšie benefity, ktoré získavajú naši klienti pri spolupráci s nami patrí výšenie flexibility nákladov hlavne v období výraznejších kapacitných výkyvov. Rovnako si klienti cenia možnosť rozširovania potenciálu IT špecialistov podľa potreby a danej situácie. Práve flexibilita nákladov a ľudského potenciálu vplýva na priamu možnosť znižovania nákladov a zvyšovanie efektivity projektov.

Koncentrácía na kľúčové oblasti

Významným faktorom pre zákazníkov je možnosť sa priamo koncentrovať na ich ťažiskové a kľúčové oblasti, pričom outsourcovanie oblasti informačných technológií, vývoja niektorých aplikácií, atď. prenechávajú nám. Pozitívom je aj zlepšenie možnosti plánovania nákladovosti, zrealizovanie pilotných projektov s nižším rizikom, ako aj zníženie závislosti od interného know-how a interných ľudských zdrojov.

Zo stoviek našich projektov sme nazbierali skúsenosti, že práve zmiešané interno-externé tímy prinášajú vyššiu produktivitu, kreativitu, tlak na úspešný beh projektov, nákladovú elasticitu atď.