Produkty

StengL

metering2me

Inovatívna platforma pre komplexnú správu odpočtu elektriky, plynu, vody a ostatných médií.

Pre koho

Softvérová platforma je určená pre utilitných dodávateľov médií ako elektrická energia, plyn, voda, teplo, atď. Informačný systém pre odpočty meradiel spotreby energetických médií je zameraný na získavanie dát z terénu, ich zaznamenávanie, validáciu, prepočítavanie, porovnávanie spotreby s predošlým obdobím, reporting až po výmenu dát cez integráciu na core systémy zákazníka.

metering2me

Benefity

 • Plnenie a zároveň skrátenie termínov zberu a odovzdávania odpočtových dát
 • Skrátenie termínov overovania stavov, reklamácií a mimoriadnych odpočtov
 • Odstránenie počtu „nenájdených“ meradiel OM
 • Zníženie celkového počtu zanechaných odpočtových lístkov v odpočtových cykloch
 • Zníženie počtu reklamácií na vykonané odpočty (klientom, odberateľmi klienta)
 • Dlhodobé zníženie nákladov na odpočet meradiel OM naviazané na úspešnosť odpočtov, termíny, reklamácie a pracovné procesy
 • Informačná podpora pre údržbu a prevádzku distribučnej siete v podobe štruktúrovanej a podrobnej evidencie technických stavov meradiel z vizuálnej kontroly meradiel
 • Informačná podpora pri riešení a zrýchlení procesu neoprávnených odberov
 • Pravidelné vyhodnocovanie úspešnosti odpočtov a prijímanie nápravných opatrení

Moduly

 • Admin modul
 • Plánovanie odpočtov
 • Správa odpočtov
 • Reporty
 • Integračný modul
 • Archív
 • GIS modul
 • Mobilný klient