Služby

StengL

Accounting & Finance Counselling

Sme firma, ktorá sa 23 rokov zaoberá vedením účtovníctva a ekonomickým poradenstvom pre takmer 150 lokálnych a medzinárodných firiem.

Na vysokej profesionálnej úrovni ponúkame klientom podporu pri realizácii ich podnikateľských plánov, kde tím jazykovo zdatných konzultantov pomáha slovenským firmám prekonať jazykovú bariéru pri kontakte so zahraničnými inštitúciami, a naopak zahraničné firmy sprevádzame v spleti účtovného a daňového prostredia Slovenskej republiky.

Komplexné ekonomické a účtovné poradenstvo

Náš kvalifikovaný personál vykazuje dobré výsledky pri starostlivosti o klientov, ktorými sú tak slovenské, ako aj zahraničné spoločnosti etablujúce sa na slovenskom trhu. Máme strategický cieľ poskytovať poradenstvo od založenia spoločnosti v SR, cez povinné registrácie až po vedenie účtovníctva a sledovanie podnikateľských výsledkov formou finančných analýz a reportov.

Zabezpečujeme periodický reporting dcérskych a pridružených podnikov pre ich vrcholové vedenie v zahraničí (US GAAP, IAS) a riešime špecifické metodické problémy v konkrétnych okruhoch účtovania, napr. leasing, cenné papiere, zahraničný obchod atď.

Správa a vedenie mzdovej agendy

Vedenie mzdovej agendy, spracovanie miezd a personalistika zapadá do sféry našich služieb. Naša outsourcing-ová služba sa stáva zaujímavou kvôli pravidelným zmenám predpisov a neprehľadnosti platnej legislatívy.

Klientom ponúkame komplexnú službu od spracovania miezd až po poukázanie mzdových prostriedkov na účty pracovníkov. Mesačne spracovávame kompletnú mzdovú agendu pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere, vedieme výkazy, prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Realizujeme štvrťročné prehľady a ročné hlásenia pre daňové úrady vrátane vykonania ročného zúčtovania dane a zdravotného poistenia. Pripravujeme návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.