Referencie

 
StengL

Informačný systém pre Slovenskú basketbalovú asociáciu

Novým členom v našej rodine informačných systémov z oblasti športu sa stal komplexný IS pre správu procesov a evidencií Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Cieľom spolupráce je optimalizovať a zefektívniť procesy týkajúce sa správy členov SBA, riadenie súťaží, podpora procesov pri nominovaní a odmeňovaní rozhodcov, disciplinárnej komisie a ďalších činností súvisiacich s každodennou prácou tejto športovej organizácie.

Slovenská basketbalová asociácia

Hoci je basketbal organizovaným športom na Slovensku už od roku 1919, Slovenská basketbalová asociácia vznikla až v roku 1993 ako riadiaci orgán basketbalu na Slovensku. Dnes má takmer 5 500 registrovaných členov vo vyše 100 kluboch. 

Responzívna platforma, ktorá uľahčuje prácu

IS SBA je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení.

Prostredníctvom inovatívnej platformy môžu jednotliví používatelia na základe pridelených oprávnení vykonávať rôzne úkony, ako napríklad registrovať nových členov a kluby, aktualizovať údaje, spravovať žiadosti, evidovať platby a mnohé ďalšie.

Súčasťou implementácie bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch SBA a prepojenie IS SBA s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe.

Riešenie, ktorá poskytuje zákazníkovi kontrolu nad procesmi

Zavedením IS SBA do produkcie získal zákazník kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o najdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na vytváranie nových líg a súťaží vrátane procesu prihlasovania družstiev do súťaží a zaznamenávania a sledovania online štatistík z jednotlivých zápasov. 

Klient: Slovenská basketbalová asociácia (SBA)
Technológie:
ASP.NET
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Informačný systém pre Slovenskú basketbalovú asociáciu