Referencie

 
StengL

Digitálna transformácia kontroly kvality produktov výrobcu elektrobicyklov

Náš zákazník, spoločnosť TOTEM BIKES sa zameriava na výrobu elektrobicyklov a z dôvodu veľkého nárastu dopytu po elektrických bicykloch aktuálne prebieha aj výstavba nového závodu. Na základe narastajúcich objednávok, sme na základe požiadavky od zákazníka vytvorili moderný softvér.

Riešenie na prácu s dátami skvalitní celý proces výroby

Na sledovanie kvality výroby sa u klienta využívali štandardné dokumenty pripravené vo Worde a Exceli, pričom údaje sa zaznamenávali do papierových formulárov. Kvalita takto získaných dát a práca s nimi však bola výrazne obmedzená. Uvedený spôsob riadenia kvality už v nadväznosti na rozširovanie výroby a zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produktov nepostačoval, čo prinieslo potrebu efektívnejšie riadiť výrobu a jej kvalitu so zameraním na okamžitú dostupnosť dát z výrobného procesu.

Vytvorili sme systém, ktorý slúži na zber, spracovanie, uchovávanie a reprezentáciu dát z procesov sledovania kvality, ktorý umožní využiť získané informácie pre efektívnejšie riadenie kvality výroby na rôznych úrovniach. V cieľovom stave by mal byť systém kvality previazaný s existujúcim ERP systémom SAP Business One.

Implementácia obsahuje:

  • centrálnu správu všetkých systémových objektov (projekty, linky, pracovné miesta, používatelia, diely a kusovníky, defekty, a pod.),
  • transparentnosť dát (centrálne uchovávanie záznamov s jednoznačným určením ich vzniku a zodpovednosti),
  • odbúranie administratívneho procesu práce s dátami (digitalizácia záznamov),
  • okamžitá dostupnosť informácií pre rôzne úrovne vedúcich pracovníkov,
  • automatizovaný reporting, prepojenie systémov ERP a KONIS.
Klient: TOTEM BIKES
Technológie:
SAP Business One
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Digitálna transformácia kontroly kvality produktov výrobcu elektrobicyklov