Referencie

 
StengL

Podieľame sa na smart building riešeniach pre budovy budúcnosti

HB Reavis patrí k popredným lídrom v oblasti medzinárodného poskytovateľa pracovných priestorov. Ich budovy spĺňajú nadštandardné očakávania a sú predovšetkým zamerané na wellbeing a efektivitu.

V Bratislave stoja za realizáciou stavieb ako Twin City, Nivy Tower, ale aj Nivy centra, ktoré v sebe ukrýva autobusovú stanicu aj moderné nákupné centrum.

V súčasnej dobe pôsobia v strednej a západnej Európe, vrátane Spojeného kráľovstva.

Víziou klienta je budovať priestory s vysokou kvalitou prostredia a vybavenia. Z výskumov vyplýva, že práve faktory ako je kvalita vnútorného ovzdušia, prístup k zdravej strave, podpora stravovacích návykov či tepelný komfort a denné svetlo majú významný dopad na zdravie a produktivitu zamestnancov.

Vzhľadom na súčasný stav na trhu práce je úlohou každej spoločnosti nájsť a dlhodobo si udržať tých najlepších ľudí v danej oblasti, pričom wellbeing môže byť v tejto snahe veľmi užitočným nástrojom.

Je pre nás veľkou inšpiráciou a zároveň výnimočnou skúsenosťou, že pomáhame s expertnými kapacitami práve pre klienta na projektoch, ktoré pomáhajú mnohým spoločnostiam budovať kvalitné pracovné priestory pre zamestnancov.

V rámci snahy naplniť vízie modernej budovy náš klient získal už 2 ocenenia – certifikát zdravotnej spôsobilosti WELL, ktoré je mimoriadne prísne a kladie vysoké nároky na mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka pri práci.

Rovnaké vízie smerujú aj k naplneniu týchto očakávaní cez službu „Symbiosy“ a snaha získať prestížne ocenenie WELL patrí k dôležitej motivácii v rámci realizácie.

Služba „Symbiosy“ prináša výsledky v podobe niekoľkých aplikácií.

STENGL experti pracujú na integrácii riešenia pre „room booking“, inak povedané smart rezervovanie miestností, synchronizácii s kalendármi a predovšetkým na interaktívnom zobrazovaní na tabletoch.

Ďalšia časť je zameraná na ovládanie miestností s dôrazom na osvetlenie, klimatizáciu, žalúzie či environmentálny stav kancelárií.

Okrem toho je to aj participácia na časti projektu s názvom „Insights/Signages“, ktorá sa zameriava na zobrazovanie stavu celého pracovného areálu s rebríčkom rôznych hodnôt, rezervácií podľa kalendára alebo real-time počet ľudí v jednotlivých miestnostiach, prípadne reportovanie pre office manažérov na efektívne využitie pracovného priestoru.

Poslednou časťou je účasť na integrácii 3D modelu, ktorý zobrazuje všetky kancelárske miestnosti v budove. Je možné prostredníctvom neho vyhľadávať polohu človeka či možnosť nájsť si voľnú zasadačku aj s rôznymi informáciami, ako sú napríklad environmentálne hodnoty priestoru.

Keďže celé riešenie je postavené na inteligentom využívaní budov, čo prináša lepšie, príjemnejšie a zdravé pracovné prostredie s dôrazom na wellbeing, naši odborníci sú srdcom projektu a dohliadajú na správne fungovanie jednotlivých aplikácií, úspešne identifikujú a následne riešia problémy, ktoré sa vyskytnú v rámci prevádzky systémov.

wellbeing ako forma sofistikovaného pracoviska

Každý pracujúci človek má právo na moderné pracovné priestory, ktoré slúžia nielen na efektívne vykonávanie práce, ale aj na osobný rozvoj. Ich cieľom by malo byť znižovanie stresu a malo by mať pozitívny vplyv na zdravie.

Wellbeing priestory sa prejavujú nielen vo výkone, angažovanosti, ale aj v spokojnosti zamestnancov, kde sa dbá práve na zmieňované prvky. Dôležitý je však aj význam mobility a dizajnu, ktorý je podstatnou časťou budov, na ktorých sa angažuje náš zákazník.

Sme radi, že môžeme byť súčasťou realizácie tejto služby, ktorá sa podieľa na tvorbe zdravého pracovného miesta pre ľudí.

Spolupráca so zákazníkom HB Reavis je skúsenosťou a inšpiráciou, pretože ich práca nesie odkaz wellbeing, ten nás núti prehodnocovať mnohé aspekty, ktoré sú mimoriadne dôležitým faktorom pri efektívnom vykonávaní práce.

Klient: HB Reavis
Podieľame sa na smart building riešeniach pre budovy budúcnosti