Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Informačný systém Slovenskej kanoistiky

Informačný systém Slovenskej Kanoistiky (IS CANOE) sme vytvorili na základe požiadaviek zákazníka, ktorým je Slovenská kanoistika, tak aby umožňoval povereným osobám z prostredia tohto športového zväzu a jemu príslušných klubov efektívne manažovať údaje o športovcoch, športových odborníkoch a kluboch. Medzi hlavné ciele nasadenia inovatívnej platformy patrí zníženie administratívnej záťaže jednotlivých pracovníkov zväzu s možnosťou automatickej synchronizácie údajov so štátnym Informačným systémom v športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

 

Slovenská kanoistika vznikla zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky a jej poslaním je najmä všestranná podpora rozvoja kanoistiky na území SR a vytváranie podmienok pre činnosť jej členov, organizovanie športovej prípravy a telesnej výchovy mládeže smerujúcej k reprezentácii SR.

 

Hlavným cieľom pri návrhu, tvorbe a implementácii nášho riešenia bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dostatočnú funkcionalitu a užívateľský komfort na zabezpečenie transparentného prostredia na účely ako sú registrácia nových členov, správa existujúcich členov, evidencia a správa jednotlivých klubov, podujatí, potvrdenie registrácií, synchronizácia údajov s ISŠ a mnohé ďalšie. IS CANOE pozostáva z databázovej platformy, kde sa štruktúrovane ukladajú všetky údaje a aplikačnej časti, ktorá je navrhnutá tak, aby zabezpečovala na základe prístupových práv a poverení jednotlivých užívateľov prístup k definovanej množine údajov. Moderná aplikácia je postavená na najnovších technológiách s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných dát a užívateľského komfortu pri používaní jednotlivých funkčností systému.

Klient: Slovenská kanoistika
Technológie:
ASP.NET
MS Windows Server
MS SQL Server
HTML, CSS, Java Script
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Informačný systém Slovenskej kanoistiky