Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Informačný systém Agentúry na podporu výskumu a vývoja (IS APVV)

„Hlavným cieľom pri návrhu a implementácií IS APVV bolo vytvorenie moderného prostredia slúžiaceho na prideľovanie financií zo štátneho rozpočtu pre projekty výskumu a vývoja na Slovensku na základe vyhlasovaných výziev, ktorého súčasťou sú podporné moduly pre sledovanie celého životného cyklu projektov od podaných žiadostí až po záverečné hodnotiace správy o projektoch.“

 

Predmetom zadania bolo navrhnutie a vytvorenie IS APVV, ktorý umožní automatizovanú podporu činnosti APVV v oblasti riadenia životného cyklu projektov, od vyhlásenia výzvy, cez podanie žiadosti o projekt, manažment posudzovateľov, vytváranie posudkov a priebežných hodnotiacich správ projektu až po záverečné správy projektov.

Systém je navrhnutý ako intranetová aplikácia, ktorá slúži ako centralizovaná platforma na automatizovanú podporu procesov posudzovania žiadostí na financovanie projektov z oblasti výskumu a vývoja, tvorbu hodnotiacich správ, uverejňovanie vybraných údajov na internetovej stránke zákazníka a na podporu jeho ostatných procesov.

Informačný systém APVV je moderná technologická platforma pozostávajúca z troch hlavných komponentov – Interný informačný systém APVV, Portál APVV a Site APVV. Táto platforma je navrhnutá tak aby poskytla užívateľom centralizovaný nástroj pre podávanie žiadostí na financovanie projektov výskumu a vývoja z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Od roku 2013 bolo prostredníctvom IS APVV podaných vyše 2500 žiadostí o financovanie projektov naprieč rôznymi vednými odbormi. V rámci takmer desiatky výziev na podávanie žiadostí o financovanie bolo počas štyroch rokov (2013-2016) financovaných v priemere takmer 700 projektov za rok, pričom priemerná ročná výška podpory sa pohybovala na úrovni takmer 26 mil. EUR. 

 

Klient: Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Technológie:
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Informačný systém Agentúry na podporu výskumu a vývoja (IS APVV)