Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Slovenský zväz ľadového hokeja trénuje s našim tréningovým portálom

Tréningový portál je efektívny nástroj pre podporu tréningového procesu, rozvoja hráčov a trénerov. Našim cieľom bolo vybudovať platformu, ktorej účelom je podporiť kontinuálny a systematický rozvoj hráčov a trénerov v danom športe.

Informačný systém je dostupný pre kluby. Umožňuje evidenciu súťaží, líg, klubov, družstiev, trénerov, hráčov, ostatných členov klubu a v neposlednom rade aj správu zápasov. 

Platforma pre efektívny manažment tréningového procesu

Hlavným cieľom pri návrhu, tvorbe a implementácii tréningového portálu pre SZĽH bolo vytvorenie centralizovanej platformy pre efektívny manažment tréningového procesu, rozvojových plánov hráčov, vzdelávanie hráčov a trénerov a scouting. Na systém boli kladené požiadavky v oblasti vytvárania tímových a individuálnych cvičení, zostavovania tréningových jednotiek z evidovaných cvičení a plánovanie udalostí pozostávajúcich z jednotlivých tréningových jednotiek. Systém nepredpokladal evidenciu duplicitných údajov, ktoré sú na SZĽH evidované v iných IS, a teda počítal s integráciou na tieto interné IS v rámci organizácie. 

Podpora a rozvoj tréningov 

Platforma ponúka funkcie na rozvoj hráča v mnohých oblastiach, a to rozvojové ciele hráčov so zameraním na charakterové, atletické, technické a herné črty hráča. Ďalej sú to tréningové plány spolu s rozvojovým plánom pre jednotlivých hráčov. Systém dáva možnosť podpore mimo zväzových športových aktivít a tiež ponúka možnosť viesť tréningový denník hráča.

Čo sa týka práce trénera, tak riešenie nezaostáva ani v tejto oblasti. Trénerom poskytuje možnosť vytvárať, zdieľať, hodnotiť a tiež vyhľadávať cvičenia a tréningové jednotky. Pomáha pri príprave tréningového procesu a testovania, ponúka vzorové cvičenia a tréningy. Pre vytváranie vlastných cvičení má tréner k dispozícii kresliaci nástroj šitý na mieru s možnosťou vkladania vlastných videí, obrázkov a animácií. Je to efektívny nástroj na komunikáciu medzi trénermi a ponúka automatizované prehľady a reporty. Okrem toho slúži na vzdelávanie trénerov a dáva možnosť vytvárať nominácie a prípravu súpisiek na zápasy.

Pomáha nielen trénerom a hráčom, ale aj samotnému klubu, a to konkrétne v možnosti sledovania tréningu cez video, prípadne vo vytváraní klubovej metodiky. Ponúka prehľad o tréningoch, obsahu, dochádzke a vytvára automatizované reporty. Rozvrh hracej plochy je taktiež neodmysliteľnou súčasťou nasadeného riešenia. 

Okrem zmienených atribútov poskytuje podporu pre zákonných zástupcov, ktorí prostredníctvom systému môžu predkladať ospravedlnenky za absencie hráčov, ale zároveň mať aj dôkladný prehľad o dochádzke. Sledovanie zápasov cez video stream je tiež veľkou výhodou, ktorú platforma ponúka. 

Moduly tréningového portálu

Tréningový portál obsahuje niekoľko modulov:

•    Kalendár udalostí 
•    Rozvrh hracej plochy 
•    Tréningová jednotka 
•    Vzorové tréningové cvičenia 
•    Vzorová tréningová jednotka 
•    Súpiska zápasu
•    Testovanie
•    Rozvojové plány hráčov
•    Rozvojové plány trénerov
•    Vzdelávanie trénerov

Hráči, tréneri, metodici a funkcionári majú k dispozícii komplexný nástroj, ktorý zefektívnil celý tréningový proces, od jeho plánovania, cez realizáciu až po následné vyhodnocovanie na základe reportov od hráčov, trénerov a existujúceho videozáznamu zo samotného tréningu.

V súvislosti s rozvojom hráčov a trénerov sú k dispozícii komplexné nástroje na sledovanie výkonnosti hráča, dosiahnutých úspechov hráča a trénera s možnosťou individuálneho nastavenia ďalších rozvojových cieľov a ich následné vyhodnocovanie.

Pre oblasť vzdelávania či už hráčov alebo trénerov sú v systéme implementované funkčnosti pre vytváranie, realizáciu a vyhodnocovanie testov, dotazníkov a rôznych materiálov slúžiacich v procese vzdelávania ako sú napríklad prezentácie, video a audio prezentácie a iné multimediálne alebo textové dokumenty.

V oblasti scoutingu hráčov je k dispozícii nástroj na sledovanie konkrétnych parametrov u sledovaných hráčov a ich následné vyhodnocovanie v systéme.

Klient: Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH)
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Slovenský zväz ľadového hokeja trénuje s našim tréningovým portálom