stengl odborníci súčasťou celosvetového koncernu

 
Projektové novinky
10.06.2020

Od roku 2015 patrí medzi našich klientov aj spoločnosť Linde Global IT Services patriaca do skupiny LINDE GROUP. Koncern je celosvetovým dodávateľom technických, medicinálnych a špeciálnych plynov a poskytuje produkty a služby v takmer všetkých oblastiach priemyslu vo viac ako 100 krajinách sveta.

Globálne IT centrum lokalizované v Bratislave, tzv. Network tím, má na starosti správu IT globálnych procesov a infraštruktúry, ktorá má viac ako 2.500 pobočiek na celom svete, pričom niektoré sú spravované len na diaľku. Súčasťou Network tímu sú aj špecialisti firmy stengl.

Linde Group sa v roku 2020 po prípravách, ktoré trvali približne dva roky, spojila s druhým najväčším dodávateľom v odvetví, so spoločnosťou Messer. Z tohto "mergu" vznikol gigant Linde PLC a vzišla potreba oddeliť existujúcu IT infraštruktúru a následne spojiť zostávajúcu časť firmy s infraštruktúrou druhej spoločnosti.

V rámci Network tímu, ktorého sme súčasťou, to zahŕňalo najmä harmonizáciu IP prostredia (dodávatelia, firewall pravidlá, adresný priestor, VPN, a ďalšie komponenty a oblasti), pričom veľkou výzvou boli tieto procesy a zároveň bol kladený dôraz na nenarušenie aktuálnej produkcie. 

Ďalším z projektov, na ktorom naši experti participovali, bol Manažment globálneho WIFI prostredia, migrácia používateľov na vyššiu verziu ISE kontrolera s použitím skriptovacích jazykov a API rozhraní. Paralelne od roku 2018 sme mali na starosti koordináciu globálnych služieb niektorého zo svetových regiónov (hlavne severná a južná Amerika).

Zahŕňalo to komunikáciu s telekomunikačnými providermi, u ktorých naši špecialisti objednával linky nadimenzované tak, ako bolo potrebné vzhľadom na aktuálne potreby lokalít. Manažovali sme celý životný cyklus implementácie dátových liniek a riešenie technických problémov cez ticketový systém s využitím ITIL procesov. 

V rámci technickej infraštruktúry pracujú naši technici primárne na Cisco zariadeniach a SD-WAN riešeniach. Výrazné odľahčenie backbone infraštruktúry sa podarilo nedávnym prechodom na Zscaler proxy a z firewall sveta sú v nasadení hlavne technológie Palo Alto a Checkpoint.

Ďalšie novinky