Telekom posilňuje inovácie a efektivitu pomocou outsourcingu našich IT špecialistov

 
Projektové novinky
07.02.2024

Firmy dnes čelia neustálym výzvam adaptácie na nové trendy a technológie. Jednou z pružných stratégií, ktorá im v tomto procese pomáha, je využitie modelu outsourcingu IT špecialistov. Ide o externé využívanie expertov, ktorý umožňuje firmám a inštitúciám efektívne reagovať na špecifické projektové potreby bez nutnosti rozširovať stály tím zamestnancov.


Outsourcing model: Pružné získavanie odborníkov zvyšuje efektívnosť projektov


Tento model poskytuje firmám flexibilný prístup, ako rýchlo získať potrebné odborné znalosti na projekte bez nutnosti hľadať odborníka na trvalý pracovný pomer. Prístup je výhodný najmä kvôli tomu, že umožňuje najímať externých špecialistov na konkrétne projekty s presne definovanou dĺžkou trvania spolupráce, čím sa znižujú náklady a zvyšuje sa efektívnosť. Firmy tak môžu pružne reagovať na projekty, ktoré si vyžadujú odborné znalosti a nemusia zbytočne navyšovať trvalé náklady.


Klient si definuje požadované špecializácie, a partner, ako sme my, zabezpečí potrebných expertov na realizáciu projektu. Firma tak platí len za skutočne odvedenú prácu, zväčša cez faktúru, a nemusí riešiť náklady navyše, ako sú odvody a iné záležitosti vyplývajúce z trvalého pracovného pomeru.


Svetové trendy v oblasti IT outsourcingu


Svetové trendy v oblasti externalizácie IT kapacít odrážajú potrebu digitalizácie a práce na diaľku, čo otvára možnosti pre medzinárodnú spoluprácu a zvyšuje flexibilitu pri výbere talentov. Firmy teraz hľadajú agilné a adaptívne riešenia, vďaka ktorým môžu rýchlo reagovať na zmeny, čo vedie k zvýšenému dopytu po špecializovaných odborníkoch v určitých oblastiach. Smerom k dlhšie trvajúcim a strategickým partnerstvám, firmy a poskytovatelia externých IT služieb hľadajú vzájomné porozumenie a spoluprácu, ktorá spĺňa podnikateľské ciele a kultúrne potreby, čím vytvárajú stabilnejšie pracovné vzťahy.


Výhody hybridného tímu


Obľúbeným krokom mnohých spoločností je vytvorenie takzvaného hybridného tímu. Takéto zloženie predstavuje kombináciu stálych zamestnancov a externých odborníkov najatých na projektovú prácu. Sourcing  IT kapacít tak prispieva nielen k úspešnej realizácii projektov, ale aj k prenosu cenných znalostí a skúseností na interný tím, čím podporuje jeho rozvoj a samostatnosť. 


Telekom využíva model externých IT expertov pre rozvoj tímu a inovácie


Náš projekt pre spoločnosť Telekom je pozitívnym príkladom toho, že IT outsourcing nie je len o zabezpečení expertov na konkrétny projekt, ale o vytváraní hodnoty, ktorá prekračuje zadanie – prostredníctvom vzdelávania, know-how a posilnenia interného tímu. V rámci projektu „B2B Digitalizácia“ sme poskytli expertov v oblastiach: backend Java vývoj a DevOps expertíza. Naši kolegovia nielenže prispeli k integrácii a optimalizácii interných procesov, ale aj zabezpečili odborný rast interného IT tímu Telekomu, čím výrazne zvýšili jeho schopnosti v oblasti cloudových technológií a samostatnej práce na budúcich projektoch.


Vďaka agilnému prístupu a projektovo orientovanému nasadeniu našich špecialistov sa Telekomu podarilo rozbehnúť projekt digitalizácie, pripraviť sa na postupné napĺňanie svojich cieľov, ale aj zabezpečiť udržateľný rozvoj svojich interných zdrojov.

Ďalšie novinky