DWH vývoj pre európsku banku

 
Projektové novinky
07.10.2020

Už viac ako 3 roky participujú STENGL databázoví vývojári na datawarehouse (DWH) projekte, ktorý implementuje naša partnerská spoločnosť, softvérový integrátor s viac ako 25-ročnou históriou. 

Náš klient sa špecializuje na vývoj aplikácií najmä v oblasti bankovníctva a ukladania dokumentov. Na veľkom DWH riešení pre európsku banku sa podieľajú naši experti, okrem iného hlavne na skupinovom reporte a spracovávaní dát doručovaných z pobočiek. Pracujú paralelne na viacerých projektoch ako je implementácia bankových štandardov IFRS9, zabezpečenie kvality dát DQ Layer engine a taktiež na samotnej dodávke a údržbe špecifických subjektovo orientovaných skladov údajov, tzv. data mart.

Spolupráca je dôležitá

K úlohám, ktoré sa realizovali na DWH projekte patria najmä: design štruktúry nového dátového skladu, redesign existujúcich objektov, ETL vývoj. Pri realizačných prácach častokrát dochádzalo k úzkej spolupráci s risk management oddelením, s finančným oddelením, ako aj s kontrolingovým oddelením u zákazníka. Naši odborníci v oblasti spracovania dát sa podieľali aj na definícii samotnej stratégie (technológia a architektúra dátových objektov ako aj celej databázy). 

V rámci realizácie riešenia bolo potrebné rozšíriť dáta, vykonať kontrolu a parametrizovať pravidlá, ktoré prijaté dáta automaticky skontrolujú, a tak uľahčiť proces, ktorý predtým nefungoval. Veľkým prínosom je, že súbory a použité dáta je možné reportovať do tabuliek a využiť na ďalšie projekty. V rámci ochrany osobných údajov bolo realizované aj riešenie na anonymizáciu dát v DWH na základe požiadaviek klienta. 

Zadanie bolo ozvláštnené tým, že počas začiatku koronakrízy umožnila Európska centrálna banka odložiť splácanie úverov, čo si vyžadovalo implementáciu nových dát podľa špecifikácie. Naši vývojári zvládli naplno prácu z prostredia domova, nakoľko situácia s ochorením Covid-19 bola vážna. 

Aké technológie sa využívajú? 

Technológia, s ktorou najčastejšie pracujú STENGL dátoví vývojári a analytici je
SQL Server, ktorý v tomto prípade slúži na dodávky súborov od krajín v rámci bankového segmentu a následne sú tieto dáta využívané na ďalšie úlohy. Okrem toho sú využívané T-SQL, SSIS – SQL Server Integration Services, Windows infraštruktúra (občas PowerShell - skriptovanie), SSRS, Informatica ETL.

DWH_01.jpg
DWH_2.jpg

Ďalšie novinky