Preferencie IT špecialistov v roku 2020

 
Spoločenská zodpovednosť
10.12.2020

Situácia v IKT sektore je meniaca sa forma, ktorá sa prispôsobuje potrebám trhu, ale aj potrebám IT expertov. Výskum agentúry AKO nám však priniesol nové zistenia, ktoré odrážajú aktuálnu situáciu na trhu.

DACH región a Slovensko sa navzájom potrebujú

Nemecké firmy hlásia nedostatok IT odborníkov na Slovensku, ktorí aktívne ovládajú nemčinu. Okrem toho z výskumu vyplýva, že z hľadiska atraktívnosti krajín pre prácu vedú jednoznačne krajiny ako Rakúsko, Švajčiarsko a Nemecko. S prácou v nemecky hovoriacej krajine súvisí aj aktívna znalosť nemeckého jazyka a hoci ju IT experti považujú za veľmi dôležitú, ovláda ju iba 18% z nich. 

STENGL IT AKADEMIE 2020 je zárukou kvalitnej nemčiny

Uvedomujeme si situáciu na trhu, a preto sme sa aj tento rok rozhodli otvoriť kurz pre IT odborníkov zadarmo, kde majú možnosť si znalosť nemeckého jazyka zlepšiť, a tak rozšíriť svoje príležitosti v pracovnej oblasti. Aktuálne už ONLINE kurzy naplno prebiehajú pod vedením lektorky z Österreich Institut Bratislava. Celkovo sa kurzu zúčastňuje 34 IT špecialistov v 3 tvorivých skupinách. 

Kombinácia REMOTE a ONSITE vyhráva

V rámci prieskumu sme zistili, že vyše 60% opýtaných považuje kombináciu práce z domu s prácou v kancelárii za atraktívnu. Motiváciou pre prácu v zahraničí sa stávajú aj atribúty, ako napr. zvýšenie finančnej odmeny, asistencia pri riešení komplikácii na mieste, zabezpečenie ubytovania a tiež zabezpečenie jazykovej prípravy. 

Ak ste sa nestihli zapojiť do tohtoročnej STENGL IT AKADEMIE budeme sa na vás tešiť budúci rok v šiestom ročníku. 

Ďalšie novinky