Rozvoj a podpora SAP systému koncernového riešenia pre oblasť logistiky

 
Projektové novinky
16.12.2020

Pre závod v Nemecku, ktorý patrí do koncernu pre výrobu automobilov, poskytujeme riešenie podporujúce interné tikety hlavne z oblasti logistiky a financií. 

Ako to funguje? 

Ak kľúčoví užívatelia majú v SAP problém, založia tiket, ktorý následne smeruje k nám a my zabezpečujeme jeho následnú realizáciu. Tikety sa trackujú v systéme zákazníka a naše výkony spočívajú v analýze a oprave problému v SAP a FIORI. Niekedy je to implementáciou OSS noty, inokedy opravou programu alebo nastavením customizingu, prípadne riešime transporty ostatných tímov do ďalších systémov, a to v testovacom aj produkčnom prostredí.  

Pri realizácií sa využíva technológia ABAP, programovací jazyk používaný pre vývoj aplikácií mySAP.com od firmy SAP, ktorá slúži aj na analýzu kódu, vývoj a opravy. Prostredie dopĺňa SAP S/4 HANA ako inteligentný a integrovaný systém ERP, ktorý pracuje v in-memory databáze SAP HANA. Pracujeme aj v prostredí Fiori, čo je nový dizajnový jazyk SAPu a pravidlá, ako majú aplikácie vyzerať. Pre S/4 HANA je SAP Fiori už primárnym prostredím pre užívateľov, kde si firma SAP zvolila Fiori za svoje strategické užívateľské rozhranie, a tým z neho spravila jeden z pilierov svojej budúcnosti.
V neposlednom rade sú významnými technologickými prvkami fakty ako používanie CDS Views na úpravy a vývoj komplikovaných Views pre HANU v prostredí Eclipse, úpravy PDF formulárov, či nastavovanie customizingu v moduloch MM, SD a FI. 

Okrem údržby systému zabezpečujeme aj úkony potrebné pre bezchybný chod systému, pričom naša práca prebieha výhradne formou REMOTE. Medzi hlavné prínosy pre zákazníka patrí ladenie a udržiavanie systému, odstraňovanie problémov a v neposlednom rade zabezpečenie plynulej práce užívateľov.

Ďalšie novinky