Naše geopriestorové technológie sa využívajú v rôznych odvetviach už 15 rokov

 
Projektové novinky
12.03.2021

Ako to celé začalo?

Vývoju aplikácií využívajúcich priestorové informácie sa venujeme už viac ako 15 rokov. Cesta po ktorej sme sa vydali preferovala vývoj a customizáciu vtedy dostupných Open Source riešení, ktoré sme uprednostnili pred proprietárnymi produktmi. 

Prvé aplikácie sme začali vyvíjať pre zákazníkov z oblasti regionálnej samosprávy. Vnikol pilotný Geoportál, ktorý okrem sprístupnenia priestorových informácií pre zamestnancov úradu, umožnil prístup k údajom aj širokej verejnosti.

Od regionálnej samosprávy sme prešli k mestám a obciam, ktoré začali využívať náš systém. Geografické technológie prešli nielen technickou zmenou, ale pribudli ďalšie funkčnosti viac orientované na potreby samospráv.

Uplatnenie aj v oblasti životného prostredia a meteringu

Prvé z veľkých odvetví, kde sa využívali naše geopriestorové nástroje, bola oblasť životného prostredia. Riešili sme problematiku monitoringu rastlín a živočíchov na území celého Slovenska. 

Okrem toho sme GIS riešenie využili aj v oblasti meteringu. Priestorové údaje sú zobrazované a využívané v mapovej aplikácii, ktorá umožňuje odpočtárom vidieť a navigovať k odberným miestam vodomerov, plynomerov a elektromerov a monitorovať kompetentný priebeh vykonávania odpočtov.

V súčasnosti zabezpečujeme pomocou geografických aplikácií oblasť modelovania a vytvorenia podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí, ktoré majú v poslednom období čoraz väčší vplyv a dopady na naše bezprostredné okolie a ktoré sa nás začínajú výrazne dotýkať ako dopady klimatických zmien.

Aktuálny produkt webgis2me vieme poskytnúť zákazníkom nielen formou inštalácie na infraštruktúre samotného zákazníka, ale v mnohých prípadoch ho prevádzkujeme formou outsourcingu, čím dochádza k ďalšiemu šetreniu nákladov na strane zákazníkov. 

Naše GIS softvéry sú dostupné aj ako aplikačná platforma ako služba (PaaS - Platform as a Service), čo predstavuje jednu z kategórií služieb cloud computingu, ktorá poskytuje platformu umožňujúcu zákazníkom vyvíjať, prevádzkovať a spravovať aplikácie bez zložitosti budovania a údržby infraštruktúry, ktorá je typicky spojená s vývojom a spustením aplikácie.
 

Ďalšie novinky