Oracle DB administrácia pre európske diaľničné mýtne systémy

 
Projektové novinky
02.04.2021

Od roku 2019 sme úspešne rozbehli spoluprácu s rakúskou skupinou firiem pôsobiacich v oblasti IT Sourcingu, poskytovania individuálnych SW riešení, ako aj IT servisných služieb. Aktuálne patrí viedenská firma k špecialistom v oblasti digitálnej transformácie a riadených IT služieb, tzv. Managed IT Services. 

Jedným z jej popredných klientov je koncern KAPSCH, pre ktorý sme začali v roku 2020 realizovať podporu v oblasti databázovej administrácie. Spoločnosť Kapsch pôsobí na svetovom trhu ako poskytovateľ a operátor systému pre elektronický výber mýta, mestské mýto, ako aj bežné mýtne stanice. V tíme, v ktorom participujú aj STENGL odborníci, pracujú na podpore pre diaľničné mýto pre krajiny ako Bulharsko, Bielorusko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Portugalsko. 

Zabezpečujeme Incident a Service Management pre databázy Oracle. Oracle RAC je jedinečná technológia poskytujúca vysokú dostupnosť a škálovateľnosť pre všetky typy aplikácií. Prístup viacerých inštancií k jednej databáze zabráni serveru v tom, aby bol jediným bodom zlyhania. Oracle RAC umožňuje kombinovať menšie komoditné servery do klastra a vytvárať tak škálovateľné prostredia, ktoré podporujú kritické obchodné aplikácie tiež na Oracle technológii, ktoré KAPSCH používa.

Od začiatku 2021 participujeme aj na upgrade Oracle softvéru Enterprise Manager Cloud Control na vyššiu verziu, ktorý slúži na správu systému a ktorý poskytuje centralizované funkcie monitorovania, správy a riadenia životného cyklu pre celú IT infraštruktúru vrátane systémov s technológiami Oracle a non-Oracle. Enterprise Manager Cloud Control ponúka riešenie, ktoré umožňuje monitorovať a spravovať kompletnú IT infraštruktúru Oracle z jednej konzoly. Na projekte sa používajú čiastočne aj MS SQL databázy, kde sa taktiež podieľame na aktívnej, ako aj pasívnej konfigurácii. 

Prínosom naše spoločnosti v rámci IT Sourcingu je možnosť rozširovania potenciálu IT špecialistov podľa potreby a danej situácie. Práve flexibilita nákladov a ľudského potenciálu vplýva na priamu možnosť znižovania nákladov a zvyšovanie efektivity projektov.

Ďalšie novinky