S radosťou vyvíjame pre digitálneho operátora Radosť od O2

 
Projektové novinky
22.06.2021

So spoločnosťou O2 Slovakia pracujeme už viac ako 8 rokov. Naši IT špecialisti participujú na vývoji self-care mobilných aplikácii operátora pre operačný systém iOS, ako aj na migrácii Liferay portálu na najnovšiu verziu a modernú platformu a taktiež podporujú jeho samotnú udržateľnosť a ďalší rozvoj O2 e-portálu.

Férový operátor, s ktorým je spokojných takmer 2 milióny zákazníkov

Operátor O2 poskytuje svojim klientom primárnu aplikáciu Moje O2, ktorú pomáhame inovovať na základe obchodných požiadaviek. Okrem priebežnej údržby na aplikácii pracujú naši experti aj na odstraňovaní technologického dlhu a vylepšovaní  celkovej stability. 

Radosť sa stáva radosťou aj vďaka našim IT expertom

Náš zákazník kladie veľký význam na nového virtuálneho operátora Radosť, kde je zásadné úplné vybavenie klienta bez nutnosti niekam chodiť. Klient si dokáže obsluhovať všetky základné potreby svojho mobilného programu priamo z mobilu. Veľkou výhodou oproti iným podobným aplikáciám je použitie pokročilých technológií, už pri prvotnom on-boardingu klienta. Samotné uzatvorenie novej zmluvy (objednanie programu) prebehne naskenovaním občianskeho preukazu, odfotenia tváre klienta, porovnania fotografií a overenia, či sa jedná skutočne o živú osobu. Ak všetko prebehne v poriadku, klient obdrží novú SIM kartu priamo do jeho poštovej schránky. V súčasnej dobe je to nielen praktické a pohodlné, ale aj bezpečné. Okrem týchto dvoch riešení pracujeme aj na tvorbe mobilnej aplikácie Tesco Mobile pre operačný systém iOS. Tá bola doteraz dostupná len pre Android.

Ďalšie aktivity v rámci našej spolupráce

Od druhého kvartálu 2021 sme začali podporovať aj samotnú architektúru O2 e-portál aplikácie s prihliadaním na Liferay produkt a jeho integráciu na okolité systémy. Prostredníctvom našich špičkových odborníkov podporujeme zákazníka pri navrhovaní riešenia, postupov a realizujeme i samotný vývoj na základe zmenových požiadaviek. Zabezpečujeme aktivity pre ďalší rozvoj, vylepšenia a postupy pre trvalo udržateľný vývoj v rámci O2 e-portál, v súlade s Liferay „best practices“.

S naším STENGL tímom zároveň participujeme na tvorbe stratégie, designu migračného procesu z Liferay 6.2 EE verzie na 7.3 CE. Realizujeme potrebné vývojové a migračné aktivity na aplikačnej a dátovej úrovni. Spolu sa podieľame na koordinácii a podpore interného tímu IT vývojárov, ktorí participujú na samotnej migrácii. Následne prichádza podpora prevádzky po spustení premigrovaného portálu do prevádzkového prostredia. Validujeme už existujúce dokumenty, časový harmonogram migrácie a definujeme prípravné aktivity na základe “best practices”. Taktiež sa snažíme identifikovať možné riziká migrácie a následne navrhujeme vhodné riešenia. 

Ďalšie novinky