Naši IT špecialisti aj u popredného rakúskeho telco operátora

 
Projektové novinky
15.07.2021

O zákazníkovi 

Vedúci poskytovateľ telekomunikačných služieb Hutchison Drei Austria v Rakúsku ponúka viacero služieb, súčasne mobilnú telefóniu, internet, pevnú linku, televíziu, ako aj business riešenia šité na mieru. V júni 2019 rozbehol operátor Drei ako prvý v Rakúsku v meste Linz aj pre 5G sieť a jej budovanie. Táto spoločnosť má až 3,7 miliónov zákazníkov.

Spolupráca začala prebiehať primárne v oblasti DevOps

Od februára minulého roku sme pod vedením nášho partnera z Viedne, ktorý je preferovaným dodávateľom IT kapacít pre Drei začali telco operátora podporovať primárne v oblasti DevOps. STENGL konzultanti zabezpečujú správu, kompatibilitu a bezproblémový chod „server provision portal“ aplikácie na jej front-end časti, ako aj na back-ende. Zároveň poskytujeme administráciu Windows serverov, opravu chýb, ako aj monitoring aplikácií prostredníctvom nástroja Nagios Monitoring. 

Technologické pozadie projektu

Od druhého kvartálu 2021 sme rozšírili spoluprácu a podporu pre Drei aj v oblasti SW vývoja. V Microsoft doméne sme začali participovať na vývoji aplikácie na generovanie kódu pre odblokovanie telefónu. Použil sa technologický stack C#, .NET 4.8, Entity Framework Core, používajú sa princípy Domain Driven Design, ako aj Clean Architecture, Clean Code a na projekte je zavedený agilný prístup implementovaním SCRUM metodológie. Pre spomínanú aplikáciu sa zabezpečuje aj jej integrácia medzi portfólio produktov Drei, ako aj vzájomná komunikácia s nimi.

Zároveň v oddelení vývoja Webshopu v rámci CRM systému pre Drei participujeme s JAVA vývojármi, kde sa vyvíja interný webový portál, ako aj Webshop a programuje sa API rozhranie, webové služby REST, na báze technologického stacku Java, Spring, Spring Boot, ako aj HTML, JavaScript, jQuery. Aplikácie ako také bežia na Oracle databáze.

Prinášame ďalšie IT kapacity 

Vďaka technologickému zázemiu, ako aj možnosti a ochote čiastkového cestovania priamo k zákazníkovi Drei vo Viedni, sme ako firma boli veľmi flexibilní a dokázali sme v krátkom čase doplniť tím nášho partnera odbornými a skúsenými JAVA a .NET vývojármi, pričom dopyt je stále aktuálny a momentálne prebieha ďalší hiring a obsadzovanie ďalších a nových pozícii.


 

Ďalšie novinky