Ako ušetriť čas úradníkom, ale aj občanom miest či obcí? S našimi geografickými informačnými systémami veľmi jednoducho!

 
Projektové novinky
03.08.2021

"Viete, aký typ výstavby a v ktorých lokalitách mesto plánuje? Kto je vlastníkom pozemkov v daných lokalitách? Viem získať územnoplánovaciu informáciu aj bez návštevy úradu? Kde je možné zaparkovať auto a kde sú vyhradené parkoviská? Aké inžinierske siete vedú pozemkami?"

Aj takéto otázky si kladú občania miest a obcí. Odpovede pritom nemusia byť vôbec komplikované. Postačí, ak samospráva disponuje kvalitným GIS riešením (geografickým informačným systémom) a dané údaje a informácie sprístupní na svojom webovom sídle. Úradníci mesta tak nie sú zaťažovaní otázkami a svoj pracovný čas vedia venovať príslušným agendám. Občan ušetrí čas návštevou úradu a získa potrebné informácie z pohodlia domova. Takýto postup už dnes využíva viacero miest a obcí a stáva sa bežnou praxou. 

webgis2me – riešenie, ktoré využívajú viaceré samosprávy

Produkt je určený pre každého, kto potrebuje spravovať, katalogizovať a zdieľať priestorové údaje (interne alebo verejne), pre samosprávu každej veľkosti, pre podniky a spoločnosti, ktoré potrebujú riešiť procesy spojené s priestorovými údajmi a službami (napr. vyjadrovanie k priebehu sietí). Platforma je vhodná aj pre štátne organizácie v rámci vizualizácie geopriestorových informácií pre občanov a firmy.

Počas histórie fungovania našej firmy sa GIS technológie využívali vo viacerých samosprávach – mestách Senica, Martin, Michalovce ale aj v Bratislave či na Bratislavskom samosprávnom kraji. Postupne sa riešenia pre samosprávy menili, pribúdali funkčnosti, prepojenia, nové zobrazovacie prvky, nové informácie a údaje, zapracovávali sa požiadavky na súlad so smernicami, akými sú napr. smernice INSPIRE. Prirodzeným vývojom v rámci GIS riešenia sa vytvorila samostatná aplikácia pre pracovníkov úradov a pre občanov, ktoré poskytujú rôzne funkčnosti v závislosti na potrebách konkrétnych používateľov. Aktuálne tieto riešenia ponúkame samosprávam pod spoločným názvom „webgis2me“. 

Portál určený úradom aj verejnosti

Obsahovo je webgis2me pre samosprávy členený na interný, ktorý slúži potrebám úradov a verejný portál, ktorý slúži občanom. Väčšiu funkčnosť má interná časť, ktorá slúži pracovníkom úradu na vykonávanie a riadenie agendy. Občania si zasa môžu prostredníctvom portálu nájsť rôzne informácie a údaje o oblastiach, kde žijú. 
 

Ďalšie novinky